Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống | 31/5/2020

WGPTB _ Thánh Lễ Chúa Nhật - Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống được phát trực tiếp vào lúc 19:30 Chúa Nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020. Trước Thánh Lễ có cuộc cung nghinh tượng Mẹ Maria và dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ.Xem tiếp

Thánh Lễ Chúa Nhật - Đại Lễ Chúa Giêsu Lên Trời năm A | 24/5/2020

WGPTB _ Thánh Lễ Chúa Nhật - Đại Lễ Chúa Giêsu Lên Trời được phát trực tiếp vào lúc 19:30 Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2020.Xem tiếp

Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A | 17/5/2020

WGPTB _ Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A được phát trực tiếp vào lúc 19:30 Chúa Nhật - 17/5/2020.Xem tiếp

Thông báo: Chương trình trực tuyến Thánh Lễ lúc 19 giờ 30 Chúa Nhật hàng tuần

WGPTB _ Chương trình trực tuyến Thánh Lễ lúc 19 giờ 30 Chúa Nhật hàng tuần.Xem tiếp

Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh năm A | 10/5/2020

WGPTB _ Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh năm A được phát trực tiếp vào lúc 19:30 Chúa Nhật - 10/5/2020.Xem tiếp

Thánh Lễ thứ Năm tuần IV Phục Sinh | 19:30 | 07/5/2020

WGPTB _ Thánh Lễ thứ Năm tuần IV Phục Sinh được phát trực tiếp vào lúc 19:30 | 07/5/2020.Xem tiếp

Thánh Lễ thứ Tư tuần IV Phục Sinh | 19:30 | 06/5/2020

WGPTB _ Thánh Lễ thứ Tư tuần IV Phục Sinh được phát trực tiếp vào lúc 19:30 | 06/5/2020.Xem tiếp

Thánh Lễ thứ Ba tuần IV Phục Sinh | 19:30 | 05/5/2020

WGPTB _ Thánh Lễ thứ Ba tuần IV Phục Sinh được phát trực tiếp vào lúc 19:30 | 05/5/2020.Xem tiếp

Thánh Lễ thứ Hai tuần IV Phục Sinh | 19:30 | 04/5/2020

WGPTB _ Thánh Lễ thứ Hai tuần IV Phục Sinh được phát trực tiếp vào lúc 19:30 | 04/5/2020.Xem tiếp

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A | 02-03/5/2020

WGPTB _ Các Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A được phát trực tiếp vào các giờ dưới đây:Xem tiếp

Thánh Lễ thứ Sáu tuần III Phục Sinh | 19:30 | 01/5/2020

WGPTB _ Thánh Lễ thứ Sáu tuần III Phục Sinh được phát trực tiếp vào lúc 19:30 | 01/5/2020.Xem tiếp

Thánh Lễ thứ Năm tuần III Phục Sinh | 19:30 | 30/4/2020

WGPTB _ Thánh Lễ thứ Năm tuần III Phục Sinh được phát trực tiếp vào lúc 19:30 | 30/4/2020.Xem tiếp

Thánh Lễ thứ Tư tuần III Phục Sinh | 19:30 | 29/4/2020

WGPTB _ Thánh Lễ thứ Tư tuần III Phục Sinh được phát trực tiếp vào lúc 19:30 | 29/4/2020.Xem tiếp

Thánh Lễ thứ Ba tuần III Phục Sinh | 19:30 | 28/4/2020

WGPTB _ Thánh Lễ thứ Ba tuần III Phục Sinh được phát trực tiếp vào lúc 19:30 | 28/4/2020.Xem tiếp

Thánh Lễ thứ Hai tuần III Phục Sinh | 19:30 | 27/4/2020

WGPTB _ Thánh Lễ thứ Hai tuần III Phục Sinh được phát trực tiếp vào lúc 19:30 | 27/4/2020.Xem tiếp

1 2 3 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm