Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài suy niệm Chúa nhật 19 Thường Niên năm A

Lời Chúa: 1V. 19, 9a.11-13a; Rm. 9, 1-5; Mt. 14, 22-33Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 17 Thường Niên năm A

Lời Chúa: 1V. 3, 5.7-12; Rm. 8, 28-30; Mt. 13, 44-52Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 16 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Kn 12, 13.16-19; Rm 8, 26-27; Mt 13, 24-43Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 15 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Is. 55, 10-11; Rm. 8, 18-23; Mt. 13, 1-23Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 14 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Dcr. 9, 9-10; Rm. 8, 9.11-13; Mt. 11, 25-30Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 13 Thường Niên năm A

Lời Chúa: 2V. 4, 8-11.14-16a; Rm. 6, 3-4.8-11; Mt. 10, 37-42Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 8 Thường Niên A

Lời Chúa: Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6, 24-34Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 7 Thường Niên A

Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 6 Thường Niên A

Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 5 Thường Niên A

Lời Chúa: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 4 Thường Niên A

Lời Chúa: Xp 2,3 – 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12aXem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Thường Niên A

Lời Chúa: Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23Xem tiếp

Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên năm C

ĐỂ NÊN MÔN ĐỆ THỰC SỰ CỦA ĐỨC GIÊSU Dcr 12,10-11;13,1 ; Gl 3,26-29 ; Lc 9,18-24Xem tiếp

First Prev 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm