Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa nhật 32 Thường Niên năm B

Lời Chúa: 1V 17, 10-16; Dt 9, 24-28; Mc 12, 38-44.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 31 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Ðnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28-34Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 30 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 29 Thường Niên năm B

​Lời Chúa: Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 28 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm B

​Lời Chúa: St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 26 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 25 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 24 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 23 Thường Niên năm B

​Lời Chúa: Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mr 7,31-37Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 22 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 21 Thường niên năm B

Lời Chúa: Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6, 54a. 60-69Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Cn 9, 1-6; Ep 5, 15-20; Ga 6, 51-58Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm B

Lời Chúa: 1V. 19, 4-8; Ep. 4, 30-5,2; Ga. 6, 41-51Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Xh. 16, 2-4.12-15; Ep. 4, 17.20-24; Ga. 6, 24-35Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm