Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm C

Lời Chúa: St 18, 20-22; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C

Lời Chúa: St 18, 1-10; Cl 1, 24-28; Lc 10, 38-42Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 15 Thường Niên Năm C

Lời Chúa: Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 14 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 8 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Hc 27,4-7; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 7 Thường Niên năm C

Lời Chúa: ​Is 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 6 Thường Niên năm C

​Lời Chúa: Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 5 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5,1-11Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 4 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 2 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-12Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 33 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm