Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài suy niệm Chúa nhật 14 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Dcr. 9, 9-10; Rm. 8, 9.11-13; Mt. 11, 25-30Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 13 Thường Niên năm A

Lời Chúa: 2V. 4, 8-11.14-16a; Rm. 6, 3-4.8-11; Mt. 10, 37-42Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Gr. 20, 10-13; Rm. 5, 12-15; Mt. 10, 26-33Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 7 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 6 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 5 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 4 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Xp 2,3 – 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12aXem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 2 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 33 Thường Niên năm C

​Lời Chúa: Mlk 4,1-2a ; 3,19-20a ; 2 Tx 3,7-12; Lc 21,5-19Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 32 Thường Niên năm C

Lời Chúa: 2 Mcb 7,1-2.9-14; 2 Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 31 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Kn 11,23-12,2; 2 Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,8-14Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Xh 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm