Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Tin Mừng Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C (Lc 12, 13-21)

"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C (Lc 10, 38-42)

"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C (Lc 10, 1-9)

"Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 8 Thường Niên năm C (Lc 6, 39-45)

"Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 7 Thường Niên năm C (Lc 6, 27-38)

"Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 6 Thường Niên năm C (Lc 6, 17. 20-26)

"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường Niên năm C (Lc 5, 1-11)

"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên năm C (Lc 4,21-30)

"Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Thường Niên năm C (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Thường Niên năm C (Ga 2, 1-12)

"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa năm C (Lc 3, 15-16.21-22)

"Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 33 Thường Niên năm B (Mc 13, 24-32)

"Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm