Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm C (Ga 14, 23-29)

"Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm C (Ga 13, 31-33a.34-35)

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm C (Ga 10, 27-30)

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm C (Ga 21, 1-14)

​"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C (Lc 19, 28-4)

"Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C (Ga 8, 1-11)

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C (Lc 13, 1-9)

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C (Lc 9, 28b-36)

"Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C (Lc 4, 1-13)

"Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ".Xem tiếp

Tin Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên năm B (Mc 16,15-20)

"Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B (Ga 15, 9-17)

"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm B (Ga 15,1-8)

"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B (Ga 10,11-18)

"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B (Lc 24, 35-48)

"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho".Xem tiếp

1 2 3 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm