Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 20/6/2020

Ngày 20 tháng 6 năm 2020 Chủng viện Mỹ Đức đón cộng đoàn Giáo xứ Châu Nhai góp công xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 19/6/2020

Hôm nay, 19/6/2020, giáo dân Giáo xứ Lạc Thành đóng góp công trình xây dựng chủng viện. Quý thầy nghỉ việc để mừng Lễ Bổn Mạng Chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 18/6/2020

Trong ngày 18 tháng 6 năm 2020, giáo dân thuộc Giáo xứ Quan Cao đóng góp công sức cho việc xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 17/6/2020

Ngày 17/6/2020 có nhóm thợ công nhật và quý thầy chủng sinh thi công công trình xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 16/6/2020

Ngày 16/6/2020 có nhóm thợ công nhật và quý thầy chủng sinh thi công công trình xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 15/6/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Mỹ Đức trong ngày 15 tháng 6 năm 2020, có quý thầy chủng sinh cùng nhóm thợ công nhật thi công công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 14/6/2020

Tại công trường xây dựng Chủng viện Mỹ Đức trong ngày 14 tháng 6 năm 2020 có sự hiện diện của cộng đoàn Giáo xứ Thái Sa đóng góp công sức cho việc xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 13/6/2020

Ngày 13/6/2020 có 2 giáo dân Giáo xứ Cát Đào góp công cùng 15 thợ công nhật xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 12/6/2020

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và Truyền Tin cùng quý thầy chủng sinh thi công công trình xây dựng Chủng viện Mỹ Đức.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 11/6/2020

Ngày 11 tháng 6 năm 2020, có giáo dân từ các Giáo xứ Cát Đàm, Đồng Quan và Nghĩa Chính cùng quý thầy chủng sinh thi công công trình xây dựng Chủng viện Mỹ Đức.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 10/6/2020

Trong ngày 10 tháng 6 năm 2020, ĐCV đón giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và Giáo xứ Dương Cước cùng quý thầy chủng sinh xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 09/6/2020

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, có giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và Giáo xứ Trung Thành cùng quý thầy chủng sinh xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 08/6/2020

Ngày 08 tháng 6 năm 2020, có 2 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và quý thầy chủng sinh thi công công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 07/6/2020

Ngày 07 tháng 6 năm 2020, có giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và Sa Cát đóng góp công xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 06/6/2020

Ngày 06 tháng 6 năm 2020, có 29 giáo dân Giáo xứ Trung Thành đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm