Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 12/6/2020

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và Truyền Tin cùng quý thầy chủng sinh thi công công trình xây dựng Chủng viện Mỹ Đức.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 11/6/2020

Ngày 11 tháng 6 năm 2020, có giáo dân từ các Giáo xứ Cát Đàm, Đồng Quan và Nghĩa Chính cùng quý thầy chủng sinh thi công công trình xây dựng Chủng viện Mỹ Đức.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 10/6/2020

Trong ngày 10 tháng 6 năm 2020, ĐCV đón giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và Giáo xứ Dương Cước cùng quý thầy chủng sinh xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 09/6/2020

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, có giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và Giáo xứ Trung Thành cùng quý thầy chủng sinh xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 08/6/2020

Ngày 08 tháng 6 năm 2020, có 2 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và quý thầy chủng sinh thi công công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 07/6/2020

Ngày 07 tháng 6 năm 2020, có giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và Sa Cát đóng góp công xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 06/6/2020

Ngày 06 tháng 6 năm 2020, có 29 giáo dân Giáo xứ Trung Thành đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 05/6/2020

Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 05 tháng 6 năm 2020 đón cộng đoàn từ các Giáo xứ Cổ Việt và Trại Gạo đến chung tay góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 04/6/2020

Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Giáo xứ Đông A đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 03/6/2020

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón cộng đoàn giáo dân từ Giáo xứ Chính Toà và Giáo xứ Nghĩa Chính cộng tác xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 02/6/2020

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón cộng đoàn giáo dân từ Giáo xứ Hoàng Xá đến xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 01/6/2020

Ngày 01 tháng 6 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón cộng đoàn giáo dân từ Giáo xứ Bồng Tiên và Giáo xứ Nguyệt Lãng đến xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 30/5/2020

Ngày 30 tháng 5 năm 2020, Giáo xứ Chính Toà Thái Bình đến góp công sức xây dựng ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 29/5/2020

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón chào cộng đoàn từ các Giáo xứ Cát Đàm và Gia Lạc đến chung tay góp sức xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 28/5/2020

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón chào cộng đoàn Giáo xứ Bồng Tiên đến đóng góp công sức xây dựng công trình chủng việnXem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm