Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 27/6/2020

Tại công trường xây dựng chủng viện hôm nay, 27/6/2020, có giáo dân Giáo xứ Thanh Minh cùng với nhóm thợ công nhât thi công công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 26/6/2020

Trong ngày 26 tháng 6 năm 2020, giáo dân của các Giáo xứ Cát Đàm Hợp Châu cùng với quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật thi công xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 25/6/2020

Trong ngày 25 tháng 6 năm 2020, giáo dân của các Giáo xứ Cát Đàm, Đông Thành và Nam Biên cùng với quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật thi công xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 24/6/2020

Trong ngày 24 tháng 6 năm 2020, không có giáo dân đến cộng tác xây dựng; quý thầy và tổ thợ công nhật tiếp tục thi công công trình xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 23/6/2020

Trong ngày 23 tháng 6 năm 2020, không có giáo dân đến cộng tác xây dựng; quý thầy và tổ thợ công nhật tiếp tục thi công công trình xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 22/6/2020

Trong ngày 22 tháng 6 năm 2020, không có giáo dân tới góp công, quý thầy cùng nhóm thợ công nhật tiếp tục thi công công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 21/6/2020

Ngày 21 tháng 6 năm 2020, giáo dân Giáo xứ Đông Phúi góp công xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 20/6/2020

Ngày 20 tháng 6 năm 2020 Chủng viện Mỹ Đức đón cộng đoàn Giáo xứ Châu Nhai góp công xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 19/6/2020

Hôm nay, 19/6/2020, giáo dân Giáo xứ Lạc Thành đóng góp công trình xây dựng chủng viện. Quý thầy nghỉ việc để mừng Lễ Bổn Mạng Chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 18/6/2020

Trong ngày 18 tháng 6 năm 2020, giáo dân thuộc Giáo xứ Quan Cao đóng góp công sức cho việc xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 17/6/2020

Ngày 17/6/2020 có nhóm thợ công nhật và quý thầy chủng sinh thi công công trình xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 16/6/2020

Ngày 16/6/2020 có nhóm thợ công nhật và quý thầy chủng sinh thi công công trình xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 15/6/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Mỹ Đức trong ngày 15 tháng 6 năm 2020, có quý thầy chủng sinh cùng nhóm thợ công nhật thi công công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 14/6/2020

Tại công trường xây dựng Chủng viện Mỹ Đức trong ngày 14 tháng 6 năm 2020 có sự hiện diện của cộng đoàn Giáo xứ Thái Sa đóng góp công sức cho việc xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 13/6/2020

Ngày 13/6/2020 có 2 giáo dân Giáo xứ Cát Đào góp công cùng 15 thợ công nhật xây dựng chủng viện.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm