Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 05/11/2019

Ngày 05/11/2019, tại công trường ĐCV Thánh Tâm, quý ÔBACE từ Giáo xứ Văn Lăng tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 04/11/2019

Trong ngày 04/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào giáo hữu từ Giáo xứ Văn Lăng đến chung lòng hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 03/11/2019

Ngày 03/11/2019, giáo hữu Giáo xứ Sa Cát tiếp tục đến chung tay xây dựng ngôi nhà ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 02/11/2019

Ngày 02/11/2019, giáo hữu Giáo xứ Sa Cát tiếp tục đến chung tay xây dựng ngôi nhà ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 31/10/2019

Trong ngày 31/10/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào giáo hữu từ Giáo xứ Sa Cát đến chung lòng hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 30/10/2019

Trong ngày 30/10/2019, ĐCV Thánh Tâm tiếp tục đón chào giáo hữu từ các Giáo xứ Cát Đàm, Chính Toà và Nghĩa Chính đến chung lòng hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 29/10/2019

Trong ngày 29/10/2019, ĐCV Thánh Tâm tiếp tục đón chào giáo hữu từ các Giáo xứ Cát Đàm, Chính Toà và Nghĩa Chính đến chung lòng hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 28/10/2019

Trong ngày 28/10/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào cộng đoàn từ các Giáo xứ Cát Đàm, Chính Toà và Nghĩa Chính đến chung lòng hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 27/10/2019

Tại công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm, ngày 27/10/2019, giáo dân từ các Giáo xứ Gia Lạc, Nghĩa Chính và Nguyệt Lãng đến hiệp lòng hiệp sức xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 26/10/2019

Tại công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm, ngày 26/10/2019, giáo dân từ các Giáo xứ Gia Lạc, Nghĩa Chính và Nguyệt Lãng đến hiệp lòng hiệp sức xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 25/10/2019

Trong ngày 25/10/2019, tại công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm, giáo hữu từ các Giáo xứ Gia Lạc, Nghĩa Chính và Nguyệt Lãng đến hiệp lực xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 24/10/2019

Ngày 24/10/2019, tại công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm, giáo hữu từ các Giáo xứ An Lạc và Giáo họ Đức Long (Gx Bồng Tiên) đến hiệp lực xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 23/10/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 23/10/2019, giáo hữu từ các Giáo xứ An Lạc, Giáo họ Tri Phong và Đức Long (Gx Bồng Tiên), Giáo xứ Thuận Nghiệp và Giáo họ Tang Bổng đến hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 22/10/2019

Công trường xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 22/10/2019, giáo dân từ các Giáo xứ Bồng Tiên và Thuận Nghiệp đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 21/10/2019

Ngày 21/10/2019, tại công trường xây dựng ĐCV Thánh Tâm, các giáo hữu từ các Giáo xứ Đông A, Hoàng Xá và Trại Gạo đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm