Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Mô hình Đại Chủng viện Thánh Tâm - Giáo phận Thái Bình

Mô hình Đại Chủng viện Thánh Tâm - Giáo phận Thái BìnhXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 15/12/2019

Trong ngày 15/12/2019, các Giáo xứ Minh Đức, Tân Hưng và Thục Thiện đã đóng góp công sức cho việc xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 14/12/2019

Ngày 14/12/2019, quý ÔBACE từ các Giáo xứ Minh Đức, Ninh Cù, Tân Hưng và Thục Thiện đến đóng góp công sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 13/12/2019

Ngày 13/12/2019, quý ÔBACE từ các Giáo xứ Thất Sự, Thủ Chính và Thượng Phúc đến đóng góp công sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 12/12/2019

Ngày 12/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ông bà anh chị em từ các Giáo xứ Cao Mộc, Khúc Mai, Thất Sự, Thủ Chính và Thượng Phúc đóng góp công sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 11/12/2019

Ngày 11/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ông bà anh chị em từ các Giáo xứ Cao Mộc, Khúc Mai, Minh Nghĩa, Thất Sự, Thủ Chính và Thượng Phúc đóng góp công sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 10/12/2019

Ngày 10/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ông bà anh chị em từ các Giáo xứ Cao Mộc, Thanh Châu và Vạn Đồn đóng góp công sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 09/12/2019

Ngày 09/12/2019, tiếp tục có sự đóng góp công sức của ÔBACE từ các Giáo xứ Thanh Châu và Vạn Đồn cho công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 08/12/2019

Ngày 08/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ các Giáo xứ Thanh Châu và Vạn Đồn đến góp công sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 06/12/2019

Ngày 06/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ các Giáo xứ Bích Du, Hải Linh, Hợp Châu, Thanh Minh và Thiên Lộc đến góp công sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 05/12/2019

Ngày 05/12/2019, công trình ĐCV Thánh Tâm có sự đóng góp từ các Giáo xứ Bách Du, Hải Linh, Hợp Châu, Thanh Minh và Thiên Lộc.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 04/12/2019

Ngày 04/12/2019, công trình ĐCV Thánh Tâm có sự đóng góp từ các Giáo xứ Hải Linh, Hợp Châu, Thanh Minh và Thiên Lộc.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 03/12/2019

Ngày 03/12/2019, ĐCV Thánh Tâm chào đón ÔBACE từ các Giáo xứ Đông Thành và Nam Biên đến chung tay góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 02/12/2019

Ngày 02/12/2019, ĐCV Thánh Tâm chào đón ÔBACE từ các Giáo xứ Đông Thành, Nam Biên và Phương Xá đến chung tay góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 01/12/2019

Ngày 01/12/2019, ĐCV Thánh Tâm chào đón ÔBACE từ các Giáo xứ Đông Thành, Nam Biên và Phương Xá đến chung tay góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

1 2 3 4 5 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm