Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 27/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 27 tháng 9 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 26/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 26 tháng 9 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 25/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 25 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Minh Nghĩa và Giáo xứ Thục Thiện đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Nhật ký xây dựng Đại Chủng Viện Thái Bình ngày 25 tháng 9 năm 2020

Nhật ký xây dựng Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình - hoàn thiện mặt sàn tầng 2, ngày 25 tháng 9 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 24/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 24 tháng 9 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 23/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 23 tháng 9 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 22/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 22 tháng 9 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 21/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 21 tháng 9 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 20/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 20 tháng 9 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 19/9/2020

Ngày 19 tháng 9 năm 2020, giáo dân từ Giáo xứ Đông Thành tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 18/9/2020

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, giáo dân từ Giáo xứ Nam Biên tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 17/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 17 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Duyên Lãng và Giáo xứ Hữu Vy đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 16/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 16 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Kim Châu đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 15/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 15 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Đông Phú đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 14/9/2020

Trong ngày 14 tháng 9 năm 2020, giáo dân thuộc Giáo xứ Châu Nhai đến đóng góp công sức xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm