Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Quê Hương Thái Bình

“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau sẽ khấp khởi mừng” (Tv 125,5).Xem tiếp

01 - Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng (1800 – 1862)

Phêrô Dũng sinh năm 1800 tại Ðông Hào, Thái Bình. Ngài bị thiêu sống ngày 06.6.1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức cùng với thánh Phêrô Đinh Văn Thuần. Đức Piô XII suy tôn lên bậc Chân Phước ngày 29.04.1951. Ngày 19.6.1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 06 tháng 6.Xem tiếp

02 - Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương (1821-1862)

Vinh Sơn Dương sinh năm 1821 tại Doãn Trung, Thái Bình. Ngài bị thiêu sống ngày 06.6.1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô XII long trọng suy tôn ngài lên bậc Chân Phước tại Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô. Ngày 19.6.1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển Thánh. Lễ kính vào ngày 06 tháng 6.Xem tiếp

03 - Thánh Tôma Nguyễn Văn Ðệ (1810-1839)

Tôma Nguyễn Văn Ðệ sinh năm 1810, tại làng Bồ Trang. Ngài xuất thân từ một thợ may. Sau này gia nhập Dòng Ba Ða Minh. Ngài lãnh phúc tử đạo ngày 19.12.1839, tại Cổ Mễ dưới đời vua Minh Mạng. Ngài bị xử giảo (thắt cổ) chết cùng với bốn người khác, trong đó có Ðaminh Uý, Phanxicô Xaviê Mậu, Stêphanô Vinh và một người khác vì che dấu các vị thừa sai. Ngày 27.5.1900, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã suy tôn năm vị anh hùng tử đạo: Phanxicô Xavie Hà Trọng Mậu, Đaminh Bùi Văn Úy, Augustinô Nguyễn Văn Mới, Tôma Nguyễn Văn Đệ và Stêphanô Nguyễn Văn Vinh lên bậc Chân Phước. Ngày 19.6.1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong các vị lên bậc hiển thánh. Ngày Lễ kính 19 tháng 12.Xem tiếp

04 - Thánh Phaolô Vũ Văn Ðổng (1802 – 1862)

Phaolô Ðổng (Dương), sinh năm 1802 tại