Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 13/8/2020

Công trình xây dựng chủng viện trong ngày 13 tháng 8 năm 2020 có giáo dân Giáo xứ Hàm Tải đóng góp công sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Nhật ký xây dựng Đại Chủng Viện Thái Bình ngày 11 tháng 8 năm 2020

...Đến ngày hôm đã gần một năm từ khi tháo gỡ chủng viện cũ (ngày 16 tháng 10 năm 2019 – tháng 8 năm 2020), Chúa đã luôn giang tay chúc phúc qua việc thời tiết nắng mưa thuận hòa, mọi nhân công lao động mạnh khỏe bình an, và tiến độ công việc diễn ra thuận lợi tốt đẹp...Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 10/8/2020

Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020, Giáo xứ Ngô Xá và Giáo xứ Vĩnh Phúc có giáo dân đến chung tay xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 09/8/2020

Trong ngày 09 tháng 8 năm 2020, giáo dân các Giáo xứ Tần Nhẫn và Thuỵ Lôi đến đóng góp công sức cùng nhóm thợ công nhật xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 08/8/2020

Ngày 08 tháng 8 năm 2020, Chủng viện Thánh Tâm đón giáo dân từ Giáo xứ Phương Bồ đến đóng góp công sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 05/8/2020

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, giáo dân Giáo xứ Đan Chàng đến đóng góp công sức xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 31/7/2020

Ngày 01 tháng 8 năm 2020, công trình xây dựng chủng viện không có giáo dân đóng góp, quý thầy chủng sinh nghỉ lao động, nhóm thợ công nhật tiếp tục làm việcXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 31/7/2020

Trong ngày 31 tháng 7 năm 2020, công trường xây dựng chủng viện không có giáo dân đóng góp; quý thầy chủng sinh tiếp tục cùng với nhóm thợ công nhật xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 30/7/2020

Tại công trường xây dựng chủng viện trong ngày 30 tháng 7 năm 2020 không có giáo dân đóng góp, quý thầy tiếp tục cùng với nhóm thợ công nhật xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 29/7/2020

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Chủng viện Thánh Tâm đón giáo dân Giáo xứ Phục Lễ đóng góp công sức xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 28/7/2020

Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức trong ngày 28 tháng 7 năm 2020 có giáo dân thuộc Giáo xứ Phương Xá đến đóng góp công sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 27/7/2020

Công trường xây dựng chủng viện trong ngày 27 tháng 7 năm 2020 có giáo dân các Giáo xứ Quỳnh Lang, Đông Khê và Tân Mỹ đóng góp công sức xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 25/7/2020

Ngày 25 tháng 7 năm 2020, công trình xây dựng chủng viện không có giáo dân tham gia xây dựng, quý thầy chủng sinh nghỉ lao động, nhóm thợ công nhật tiếp tục làm việc.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 24/7/2020

Trong ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại công trình xây dựng chủng viện, không có giáo dân từ các giáo xứ tới góp công. Quý thầy chủng sinh cùng nhóm thợ công nhật tiếp tục thi công công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 23/7/2020

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Giáo xứ Nam Lỗ đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm