Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức - Giai đoạn khởi công

Nhìn lại những ngày tháng vừa qua, mỗi người con trong giáo phận không thể không cất lên lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Người đã thương ban cho Giáo phận, cho công trình xây dựng đại chủng viện...Xem tiếp

Mô hình Đại Chủng viện Thánh Tâm - Giáo phận Thái Bình

Mô hình Đại Chủng viện Thánh Tâm - Giáo phận Thái BìnhXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 21/3/2020

Ngày 21/3/2020, tại công trình ĐCV Thánh Tâm, cộng đoàn các Giáo xứ Minh Nghĩa và Thủ Chính đến chung tay góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 23/02/2020

Trong ngày 23/02/2020 tại Công trình Chủng viện Mỹ Đức có sự đóng góp công sức của quý ông bà anh chị em Giáo xứ An Vỹ.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 22/02/2020

Công trình Chủng viện Mỹ Đức ngày 22/02/2020 có sự đóng góp công sức của quý ông bà anh chị em các Giáo xứ Tần Nhẫn, Thuỵ Lôi và Võng Phan.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 21/02/2020

Ngày 21/02/2020, Chủng viện Mỹ Đức đón tiếp cộng đoàn các Giáo xứ Hạ Lễ, Ngọc Châu, Phương Bồ và Thiên Lộc đến góp công xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 20/02/2020

Chủng viện Mỹ Đức trong ngày 20/02/2020 đón tiếp cộng đoàn các Giáo xứ Cao Xá và Đan Chàng đến góp công xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 19/02/2020

Ngày 19/02/2020, tại công trình Chủng viện Mỹ Đức, các Giáo xứ Đông Khê và Thượng Phúc chung tay góp sức để xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 18/02/2020

Ngày 18/02/2020, các Giáo xứ Cao Mộc, Minh Đức và Tân Hưng chung tay góp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 17/02/2020

17/02/2020, tại công trình Chủng viện Mỹ Đức, các Giáo xứ Đại Điền, Lai Ổn và Phương Mai đến chung tay góp sức để xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 16/02/2020

Ngày 16/02/2020, cộng đoàn các Giáo xứ Xuân Hoà đã đến công trình đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 15/02/2020

15/02/2020, tại công trình Chủng viện Mỹ Đức, các Giáo xứ Cam Châu và Vạn Đồn đến chung tay góp sức để xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 13/02/2020

Ngày 13/02/2020, cộng đoàn các Giáo xứ Phục Lễ và Phương Xá đã đến công trình đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 12/02/2020

Trong ngày 12/02/2020, cộng đoàn các Giáo xứ Nam Lỗ, Quỳnh Lang và Thuần Tuý đã chung tay góp sức xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 10/02/2020

Ngày 10/02/2020, cộng đoàn các Giáo xứ Hà Xá, Lương Đống và Phú Lạc đã đến công trình đóng góp công sức cho việc xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm