Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 19/7/2020

Ngày 19 tháng 7 năm 2020, công trình xây dựng chủng viện có 5 giáo dân Giáo xứ Duyên Lãng góp công cùng với nhóm thợ công nhật làm việc.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 18/7/2020

Ngày 18 tháng 7 năm 2020, công trình xây dựng chủng viện chỉ có nhóm thợ công nhật làm việc, quý thầy chủng sinh nghỉ lao động, không có giáo dân tham gia.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 17/7/2020

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, các Giáo xứ Chấp Trung, Duyên Tục và Phương Mai đóng góp công sức xây dụng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 16/7/2020

Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 16 tháng 7 năm 2020 đón giáo dân từ các Giáo xứ An Lập và Vạn Đồn đến đóng góp công sức xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 15/7/2020

Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 15 tháng 7 năm 2020, quý thầy chủng sinh cùng với nhóm thợ công nhật tiếp tục xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 14/7/2020

Tại công trường xây dựng chủng viện ngày 14 tháng 7 năm 2020 có sự tham gia góp công góp sức của giáo dân Giáo họ Vĩnh Trà Giáo xứ Thượng Phúc cùng với quý thầy và nhóm thợ công nhật xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 13/7/2020

Trong ngày 13 tháng 7 năm 2020, Chủng viện Thánh Tâm vui mừng đón cộng đoàn các Giáo xứ Tân Hưng và Thiên Lộc đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 12/7/2020

Chúa Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2020, công trình xây dựng chủng viện có nhóm thợ công nhật làm việc, không có giáo dân góp công, quý thầy chủng sinh nghỉ lao động.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 11/7/2020

Ngày 11 tháng 7 năm 2020, có giáo dân Giáo xứ Tràng Lũ tới đóng góp công sức xây dựng chủng viện, quý thầy chủng sinh nghỉ thi công.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 10/7/2020

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, quý thầy chủng sinh cùng với nhóm thợ công nhật tiếp tục xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 09/7/2020

Thứ Năm, 09/7/2020, Chủng viện Thánh Tâm đón giáo dân từ các Giáo xứ Giáo Lạc, Khúc Mai và Lai Ổn đóng góp công sức xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 08/7/2020

Chủng viện Thánh Tâm hôm nay, thứ Tư 08/7/2020, đón giáo dân thuộc Giáo xứ Hải Linh đến cùng quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật thi công công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 07/7/2020

Ngày 07 tháng 7 năm 2020, quý thầy chủng sinh cùng với nhóm thợ công nhật tiếp tục xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 06/7/2020

Ngày 06 tháng 7 năm 2020, quý thầy chủng sinh cùng với nhóm thợ công nhật tiếp tục xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 05/7/2020

Chúa Nhật, 05/7/2020, công trình xây dựng Chủng viện Mỹ Đức có sự tham gia của giáo dân Giáo xứ Cát Đàm, Giáo xứ Danh Giáo và Giáo xứ Đại Điền cùng với nhóm thợ công nhật.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm