Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 28/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 28 tháng 11 năm 202O.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 27/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 27 tháng 11 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em giáo dân Giáo xứ Phục Lễ.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 26/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 26 tháng 11 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em giáo dân Giáo xứ Hoàng XáXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 25/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 25 tháng 11 năm 202O.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 24/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 24 tháng 11 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em giáo dân các giáo xứ: Đức Long và Nguyệt LãngXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 23/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 23 tháng 11 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em giáo dân các giáo xứ: Đại Hội, Gia Lạc, Thượng Điền, Nghĩa Chính.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 22/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 22 tháng 11 năm 2020.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 21/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 20 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Cát Đàm đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 20/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 20 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Bồng Tiên đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 19/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 19 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ An Lạc đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 18/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 18 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ An Châu đến góp công xây dựngXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 17/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 17 tháng 11 năm 2020.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 15/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 15 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ An Vỹ đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 14/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 14 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Hàm Tải và Hưng Yên đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 12/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 12 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Vĩnh Phúc đến góp công xây dựng.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm