Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 12/7/2020

Chúa Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2020, công trình xây dựng chủng viện có nhóm thợ công nhật làm việc, không có giáo dân góp công, quý thầy chủng sinh nghỉ lao động.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 11/7/2020

Ngày 11 tháng 7 năm 2020, có giáo dân Giáo xứ Tràng Lũ tới đóng góp công sức xây dựng chủng viện, quý thầy chủng sinh nghỉ thi công.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 10/7/2020

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, quý thầy chủng sinh cùng với nhóm thợ công nhật tiếp tục xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 09/7/2020

Thứ Năm, 09/7/2020, Chủng viện Thánh Tâm đón giáo dân từ các Giáo xứ Giáo Lạc, Khúc Mai và Lai Ổn đóng góp công sức xây dựng chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 08/7/2020

Chủng viện Thánh Tâm hôm nay, thứ Tư 08/7/2020, đón giáo dân thuộc Giáo xứ Hải Linh đến cùng quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật thi công công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 07/7/2020

Ngày 07 tháng 7 năm 2020, quý thầy chủng sinh cùng với nhóm thợ công nhật tiếp tục xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 06/7/2020

Ngày 06 tháng 7 năm 2020, quý thầy chủng sinh cùng với nhóm thợ công nhật tiếp tục xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 05/7/2020

Chúa Nhật, 05/7/2020, công trình xây dựng Chủng viện Mỹ Đức có sự tham gia của giáo dân Giáo xứ Cát Đàm, Giáo xứ Danh Giáo và Giáo xứ Đại Điền cùng với nhóm thợ công nhật.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 04/7/2020

Công trình xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày thứ Bảy, 04/7/2020, có sự tham gia của giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và Giáo xứ Cam Châu cùng với nhóm thợ công nhật.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 03/7/2020

Công trường xây dựng chủng viện hôm nay, thứ Sáu 03/7/2020, có sự tham gia của quý thầy chủng sinh, giáo dân từ các Giáo xứ Bích Du, Cát Đàm và Cao Mộc.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 01/7/2020

Ngày 01 tháng 7 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón giáo dân từ các Giáo xứ Cát Đàm, Minh Nghĩa và Thục Thiện cùng với quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 02/7/2020

Ngày 02 tháng 7 năm 2020 hôm nay, công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm có sự tham gia của quý thầy chủng sinh, giáo dân Giáo xứ Trung Đồng cùng với nhóm thợ công nhật xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 30/6/2020

Công trường hôm nay, 30/6/2020, có sự tham gia xây dựng của quý thầy chủng sinh, giáo dân từ Giáo xứ Thủ Chính và nhóm thợ công nhật xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 29/6/2020

Trong ngày 29 tháng 6 năm 2020, không có giáo dân từ các giáo xứ tới xây dựng; quý thầy chủng sinh nghỉ mừng lễ.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 28/6/2020

Cộng đoàn Giáo xứ Thanh Châu hôm nay, 28/6/2020, đã góp công xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm