Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 22/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 22 tháng 9 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 21/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 21 tháng 9 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 20/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 20 tháng 9 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 19/9/2020

Ngày 19 tháng 9 năm 2020, giáo dân từ Giáo xứ Đông Thành tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 18/9/2020

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, giáo dân từ Giáo xứ Nam Biên tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 17/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 17 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Duyên Lãng và Giáo xứ Hữu Vy đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 16/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 16 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Kim Châu đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 15/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 15 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Đông Phú đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 14/9/2020

Trong ngày 14 tháng 9 năm 2020, giáo dân thuộc Giáo xứ Châu Nhai đến đóng góp công sức xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 13/9/2020

Ngày 13 tháng 9 năm 2020, giáo dân từ các Giáo xứ Lạc Thành và Giáo xứ Vinhsơn tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 12/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 12 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Quan Cao đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 11/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 11 tháng 9 năm 2020.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 10/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 10 tháng 9 năm 2020.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 09/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 09 tháng 9 năm 2020.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 08/9/2020

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, giáo dân từ các Giáo xứ Thái Sa và Giáo xứ Truyền Tin tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm