Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm C (Ga 13, 31-33a.34-35)

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm C (Ga 10, 27-30)

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm C (Ga 21, 1-14)

​"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C (Lc 19, 28-4)

"Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C (Ga 8, 1-11)

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C (Lc 13, 1-9)

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C (Lc 9, 28b-36)

"Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C (Lc 4, 1-13)

"Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 8 Thường Niên năm C (Lc 6, 39-45)

"Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 7 Thường Niên năm C (Lc 6, 27-38)

"Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 6 Thường Niên năm C (Lc 6, 17. 20-26)

"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường Niên năm C (Lc 5, 1-11)

"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên năm C (Lc 4,21-30)

"Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Thường Niên năm C (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này".Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm