Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa nhật 5 Thường Niên năm B

Lời Chúa: G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-30Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 4 Thường Niên

"Họ như đàn chiên không người chăn".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 4 Thường Niên

"Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 4 Thường Niên

"Người bắt đầu sai các ông đi".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 4 Thường Niên

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 4 Thường Niên

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 4 Thường Niên

"Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 4 Thường Niên năm B

Lời Chúa: ​Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 3 Thường Niên

"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 3 Thường Niên

"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 3 Thường Niên

"Ðèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các ngươi đong đấu nào, thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 3 Thường Niên

"Người gieo hạt đi gieo hạt giống"Xem tiếp

Thứ Ba tuần 3 Thường Niên

"Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 3 Thường Niên

"Satan phải diệt vong".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Thường Niên năm B

Lời Chúa: ​Gn 3,1-5.10 ; 1 Cr 7,29-31 ; Mc 1,14-20Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm