Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

"Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

"Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B

Lời Chúa: Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay

"Em con đã chết nay sống lại".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay

"Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay

"Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay

"Họ đã lên án tử cho Người".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay

"Họ nói mà không làm".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Ðấng nhân từ..."Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Chay năm B

​Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay

"Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay

"Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay

Hãy xin thì anh em sẽ được cho, hãy tìm kiếm thì anh em sẽ tìm thấy, hãy gõ thì sẽ được mở cho anh em.Xem tiếp

Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay

"Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay

"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm