Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm C

Lời Chúa: St 18, 20-22; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C

Lời Chúa: St 18, 1-10; Cl 1, 24-28; Lc 10, 38-42Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 15 Thường Niên Năm C

Lời Chúa: Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 14 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C

Lời Chúa: Ed 34, 11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C

Lời Chúa: St.14, 18-20; 1Cr. 11, 23-26; Lc. 9, 11b-17)Xem tiếp

Các bài Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi năm C

Lời Chúa: Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên năm C

Lời Chúa: Cv. 1, 1-11; Dt. 9, 24-28; 10, 19-23; Lc. 24, 46-53Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm C

​Lời Chúa: Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm C

Lời Chúa: Cv 14,20-27; Kh 21,1-6; Ga 13, 31-33.34-35Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm C

Lời Chúa: Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C

Lời Chúa: Cv 5,27b-32.40b-41 ; Kh 5,11-14 ; Ga 21,1-19Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm