Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Gia năm C

​Lời Chúa: Hc 3,2-14; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Xp 3,14-18a ; Pl 4,4-7 ; Lc 3,10-18.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Br 5,1-9; Pl 1,4-6. 8-11; Lc 3,1-6.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm C

​Lời Chúa: Gr 33, 14-16; 1Tx 3,12–4,2; Lc 21, 25-28. 34-36Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 33 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 32 Thường Niên năm B

Lời Chúa: 1V 17, 10-16; Dt 9, 24-28; Mc 12, 38-44.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 31 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Ðnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28-34Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 30 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 29 Thường Niên năm B

​Lời Chúa: Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 28 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm B

​Lời Chúa: St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 26 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 25 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm