Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa nhật 28 Thường Niên năm C

​Lời Chúa: 2V 5,14-17; 2 Tm,8-13; Lc 17,11-19Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C

​Lời Chúa: Kb 1, 2-3; 2, 2-4; 2Tm 1, 6-9.13-14; Lc 17, 5-10Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi (3)

Lời Chúa: Cv. 1, 12-14 ; Gl. 4, 4-7 ; Lc. 1, 26-38Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2)

Lời Chúa: Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi (1)

Lời Chúa: Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 23 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Kn 9,13-18; Pl 9b-10.12-17; Lc 14,25-33Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 21 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Is 66,18-21; Dt 12,11-13; Lc 13,22-30Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm C

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật XX TN năm CXem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Lời Chúa : Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm