Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa nhật 24 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35Xem tiếp

Các bài suy niệm Lời Chúa - Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Các bài suy niệm Lời Chúa - Lễ Suy Tôn Thánh GiáXem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 23 Thường Niên năm B

​Lời Chúa: Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mr 7,31-37Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 22 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 21 Thường niên năm B

Lời Chúa: Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6, 54a. 60-69Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Cn 9, 1-6; Ep 5, 15-20; Ga 6, 51-58Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Lời Chúa : Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm B

Lời Chúa: 1V. 19, 4-8; Ep. 4, 30-5,2; Ga. 6, 41-51Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Xh. 16, 2-4.12-15; Ep. 4, 17.20-24; Ga. 6, 24-35Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Am 7, 12-15; Ep 1, 3-14; Mc 6, 7-13Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Ed 2, 2-5; 2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Kn 1,13-15.2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 12 Thường Niên năm B

Lời Chúa: G 38,1.8-11; 2C 5,14-17; Mc 4,35-41Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 11 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Ed 17, 22-24; 2Cr 5, 6-10; Mc 4, 26-34Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm