Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm lễ Truyền Tin

"Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C

Lời Chúa: ​Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Giuse

Lời Chúa: 2Sm 7,4-5.12-14.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C

Lời Chúa: St 15,5-12.17-18; Pl 3,17–4,1; Lc 9,28b-36Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C

Lời Chúa: Ðnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 8 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Hc 27,4-7; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 7 Thường Niên năm C

Lời Chúa: ​Is 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 6 Thường Niên năm C

​Lời Chúa: Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 5 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5,1-11Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 4 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 2 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-12Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa năm C

Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Gia năm C

​Lời Chúa: Hc 3,2-14; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm