Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa nhật 1 Phục Sinh (A,B,C)

Lời Chúa: Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9Xem tiếp

Các bài Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh

Lời Chúa: Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42Xem tiếp

Các bài Suy niệm Thứ Năm Tuần Thánh

Lời Chúa: Xh 12, 1-8. 11-14; 1 Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm C

Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C

Lời Chúa: ​Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm C

​Lời Chúa: Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32Xem tiếp

Các bài Suy niệm lễ Truyền Tin

"Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C

Lời Chúa: ​Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Giuse

Lời Chúa: 2Sm 7,4-5.12-14.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C

Lời Chúa: St 15,5-12.17-18; Pl 3,17–4,1; Lc 9,28b-36Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C

Lời Chúa: Ðnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 8 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Hc 27,4-7; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 7 Thường Niên năm C

Lời Chúa: ​Is 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 6 Thường Niên năm C

​Lời Chúa: Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm