Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Lễ Giáng Sinh

Lễ Đêm: Is 9, 2-4. 6-7; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14. Lễ Rạng Đông: Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20. Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm A

Lời Chúa: Is 7,10-14 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1,18-24Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A

Lời Chúa: Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A

​Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm A

Lời Chúa: Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44Xem tiếp

Các bài Suy niệm lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1)

Các bài suy niệm Lời Chúa - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt NamXem tiếp

Các bài Suy niệm lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (3)

Tử Đạo - Người làm chứng (Mt 10,17-22)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 33 Thường Niên năm C

​Lời Chúa: Mlk 4,1-2a ; 3,19-20a ; 2 Tx 3,7-12; Lc 21,5-19Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 32 Thường Niên năm C

Lời Chúa: 2 Mcb 7,1-2.9-14; 2 Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 31 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Kn 11,23-12,2; 2 Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10Xem tiếp

Các bài suy niệm lễ các Đẳng Linh Hồn

Các bài suy niệm lễ các Đẳng Linh HồnXem tiếp

Các bài Suy niệm lễ Các Thánh Nam Nữ

Lời Chúa: Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm