Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tử Đạo - Người làm chứng (Mt 10,17-22)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 33 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 32 Thường Niên năm B

Lời Chúa: 1V 17, 10-16; Dt 9, 24-28; Mc 12, 38-44.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 31 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Ðnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28-34Xem tiếp

Các bài suy niệm lễ các Đẳng Linh Hồn

Các bài suy niệm lễ các Đẳng Linh HồnXem tiếp

Các bài Suy niệm lễ Các Thánh Nam Nữ

Lời Chúa: Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 30 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 29 Thường Niên năm B

​Lời Chúa: Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 28 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Mân Côi

Lời Chúa: Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm B

​Lời Chúa: St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 26 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 25 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm