Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa nhật 21 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Is 66,18-21; Dt 12,11-13; Lc 13,22-30Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm C

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật XX TN năm CXem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Lời Chúa : Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm C

Lời Chúa: St 18, 20-22; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C

Lời Chúa: St 18, 1-10; Cl 1, 24-28; Lc 10, 38-42Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 15 Thường Niên Năm C

Lời Chúa: Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 14 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C

Lời Chúa: Ed 34, 11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

Lời Chúa: Cv. 12, 1-11; 2Tm. 4, 6-8.17-18; Mt. 16, 13-19Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Lời Chúa: ​Is 49, 1-6; Cv 13, 22-26; Lc 1, 57-66.80Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C

Lời Chúa: St.14, 18-20; 1Cr. 11, 23-26; Lc. 9, 11b-17)Xem tiếp

Các bài Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi năm C

Lời Chúa: Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (A,B,C)

Lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm