Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Sáu tuần 12 Thường Niên

"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 12 Thường Niên

"Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 12 Thường Niên

"Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 12 Thường Niên

"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 12 Thường Niên

"Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 11 Thường Niên

"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 11 Thường Niên

"Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 11 Thường Niên

"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 11 Thường Niên

"Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 11 Thường Niên

"Các ngươi hãy yêu thương thù địch".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 11 Thường Niên

"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 10 Thường Niên

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 10 Thường Niên

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 10 Thường Niên

"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 10 Thường Niên

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm