Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Ba tuần 10 Thường Niên

"Các con là sự sáng thế gian".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 10 Thường Niên

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 9 Thường Niên

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 9 Thường Niên

"Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?"Xem tiếp

Thứ Năm tuần 9 Thường Niên

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 9 Thường Niên

"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 9 Thường Niên

"Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 9 Thường Niên

"Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh

Lời chứng xác thựcXem tiếp

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh

"Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy"Xem tiếp

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh

"Xin cho chúng nên một".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh

"Ðể chúng được nên một như Ta".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh

"Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh

"Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh

"Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm