Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh

"Ðấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh

"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh

"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh

"Ta là sự sáng đã đến thế gian".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh

"Tôi và Cha Tôi là một".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh

"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh

"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh

"Ta là bánh từ trời xuống".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh

"Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh

"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh

"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh

"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm