Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Bảy tuần 31 Thường Niên

"Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 31 Thường Niên

"Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 31 Thường Niên

"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 31 Thường Niên

"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 31 Thường Niên

"Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 31 Thường Niên

"Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 30 Thường Niên

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 30 Thường Niên

"Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không kéo nó lên sao?"Xem tiếp

Thứ Năm tuần 30 Thường Niên

"Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?"Xem tiếp

Thứ Tư tuần 30 Thường Niên

"Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 30 Thường Niên

"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 30 Thường Niên

"Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?"Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 29 Thường Niên

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 29 Thường Niên

"Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?"Xem tiếp

Thứ Năm tuần 29 Thường Niên

"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm