Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Hai tuần 2 Mùa Vọng

"Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 1 Mùa Vọng

"Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 1 Mùa Vọng

"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 1 Mùa Vọng

"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 1 Mùa Vọng

"Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 1 Mùa Vọng

"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 34 Thường Niên

"Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 34 Thường Niên

"Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 34 Thường Niên

"Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 34 Thường Niên

"Không còn hòn đá nào nằn trên hòn đá nào".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 34 Thường Niên

"Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 33 Thường Niên

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 33 Thường Niên

"Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 33 Thường Niên

"Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm