Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Sáu tuần 17 Thường Niên

"Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?"Xem tiếp

Thứ Năm tuần 17 Thường Niên

"Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 17 Thường Niên

"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 17 Thường Niên

"Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 17 Thường Niên

"Hạt cải trở thành cây đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 16 Thường Niên

"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 16 Thường Niên

"Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 16 Thường Niên

"Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 16 Thường Niên

"Nó sinh hoa kết quả gấp trăm".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 16 Thường Niên

"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 16 Thường Niên

"Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy lên án thế hệ này".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 15 Thường Niên

"Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 15 Thường Niên

"Con Người cũng là chủ ngày sabbat".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 15 Thường Niên

"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 15 Thường Niên

"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm