Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy Niệm và Cầu Nguyện

Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 16 Thường Niên

"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 16 Thường Niên

"Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 16 Thường Niên

"Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 16 Thường Niên

"Nó sinh hoa kết quả gấp trăm".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 16 Thường Niên

"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 16 Thường Niên

"Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy lên án thế hệ này".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 15 Thường Niên

"Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 15 Thường Niên

"Con Người cũng là chủ ngày sabbat".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 15 Thường Niên

"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 15 Thường Niên

"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 15 Thường Niên

"Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 15 Thường Niên

"Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 14 Thường Niên

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 14 Thường Niên

"Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm