Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Có được phép xưng tội qua mọi phương tiện Internet không?

1- Có được phép xưng tội qua diện thoại, internet không ? 2-Linh mục có được phép mặc quốc phục Việt nam (khăn đống áo thụng) khi dâng lễ nhân dịp Tết Việt Nam như một số linh mục ở Mỹ và Canada đã làm ?Xem tiếp

First Prev 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm