Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Gx. Thượng Phúc: Thánh lễ tạ ơn trong tuần chầu lượt và ngày nhận xứ của cha tân chánh xứ

Hồi 9 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014, toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thượng Phúc đã hân hoan mừng lễ tạ ơn nhân dịp Giáo xứ được thay mặt Giáo phận chầu Thánh Thể và ngày cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Đỗ Bá Dương, Quản hạt Thái Thụy, chính thức là trở thành linh mục quản nhiệm Giáo xứ. Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm xứ của cha tân chánh xứ G.B. Đỗ Bá Dương diễn ra cách long trọng và sốt sắng tại thánh đường giáo xứ Thượng Phúc, với sự hiện diện của rất đông quý cha, quý tu sỹ nam nữ, quý khách và cộng đoàn tín hữu trong và ngoài Giáo xứ.Xem tiếp

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận xứ của cha Giu-se Nguyễn Văn Kha

Vào lúc 9 giờ và 15 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2014, tại hai giáo xứ Vạn Đồn và Vân Am đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận sứ vụ của cha Giu-se Nguyễn Văn Kha. Cha Giu-se được Bề trên Giáo phận bổ nhiệm về làm linh mục chánh xứ hai xứ Vân Am và Vạn Đồn. Thánh lễ và nghi thức hôm nay do Đức ông Giê-rô-ni-mô Nguyễn Phúc Hạnh chủ sự.Xem tiếp

Gx. Cam Châu: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhâm chức của cha tân chánh xứ

Hồi 15 giờ chiều ngày 17 tháng 9 năm 2014, tại thánh đường giáo xứ Cam Châu, giáo hạt Thái Thụy, đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm sứ vụ của cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Đỗ Bá Dương do cha Tổng Đại diện, kiêm Hạt trưởng hạt Thành Phố F.Ass. Nguyễn Tiến Tám chủ sự.Xem tiếp

Gx. Hữu Tiệm: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ

Hồi 15 giờ chiều ngày 16 tháng 9 năm 2014, tại thánh đường giáo xứ Hữu Tiệm đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm sứ vụ của Đức ông Giê-rô-ni-mô Nguyễn Phúc Hạnh, do Đức ông Tô-ma Trần Trung Hà, Hạt trưởng hạt Bắc Tiền Hải, đại diện Đức Giám mục Giáo phận cử hành.Xem tiếp

Gx. Đền thánh Cao Mại: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ

9 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 2014, tại thánh đường giáo xứ Đền thánh Thánh Tâm Chúa Giê-su Cao Mại đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm sứ vụ của Đức ông Giê-rô-ni-mô Nguyễn Phúc Hạnh, do Đức ông Tô-ma Trần Trung Hà, Hạt trưởng hạt Bắc Tiền Hải, đại diện Đức Giám mục Giáo phận cử hành.Xem tiếp

Gx. Thanh Minh: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ

Vào hồi 9 giờ 30 ngày 20 tháng 9 năm 2014, tại thánh đường giáo xứ Thanh Minh đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ Vinh-sơn Nguyễn Hòa, do cha Tổng Quản lý Giáo phận Phan-xi-cô Xa-vi-ê Ngô Văn Toan, đại diện Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.Xem tiếp

Gx. Thất Sự: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ

Hồi 15 giờ chiều ngày 20 tháng 9 năm 2014, tại thánh đường giáo xứ Thất Sự, giáo hạt Nam Tiền Hải, đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận sứ vụ của cha Thomas Đoàn Xuân Thỏa, do cha Tổng Đại diện, kiêm Hạt trưởng hạt Thành Phố F.Ass Nguyễn Tiến Tám, chủ sự.Xem tiếp

Gx. Thanh Châu: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ

Hồi 9 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 2014, tại thánh đường giáo xứ Thanh Châu, giáo hạt Nam Tiền Hải, đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận sứ vụ của cha Hier. Nguyễn Ngọc Hinh, do cha Tổng Đại diện, kiêm Hạt trưởng hạt Thành Phố F.Ass Nguyễn Tiến Tám, chủ sự.Xem tiếp

Gx. Lạc Thành: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ

Vào hồi 9 giờ 30 ngày 19 tháng 9 năm 2014, tại thánh đường giáo xứ Lạc Thành đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ Phêrô Trần Khắc Thi, do cha Tổng Quản lý Giáo phận Phanxicô Xaviê Ngô Văn Toan, đại diện Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.Xem tiếp

Gx. Bạch Long: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ

Hồi 15 giờ chiều ngày 19 tháng 9 năm 2014, tại thánh đường giáo xứ Bạch Long, giáo hạt Bắc Tiền Hải, đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận sứ vụ của cha Giu-se Phạm Công Dũng, do cha Tổng Đại diện, kiêm Hạt trưởng hạt Thành Phố F.Ass Nguyễn Tiến Tám, chủ sự.Xem tiếp

Gx. Lương Điền: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ

Hồi 9 giờ sáng ngày 19 tháng 9 năm 2014, tại thánh đường giáo xứ Lương Điền, giáo hạt Bắc Tiền Hải, đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận sứ vụ của cha Giu-se Phạm Công Dũng, do cha Tổng Đại diện, kiêm Hạt trưởng hạt Thành Phố F.Ass Nguyễn Tiến Tám, chủ sự.Xem tiếp

Gx. Nghĩa Chính: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ

9 giờ sáng ngày 19 tháng 9 năm 2014, tại thánh đường giáo xứ Nghĩa Chính đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm xứ của cha Jos. Trần Xuân Chiêu, do Đức ông Thomas Trần Trung Hà, Hạt trưởng hạt Bắc Tiền Hải, Đại diện Đức Giám mục Giáo phận cử hành.Xem tiếp

Gx. Chính tòa: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ

Lúc 16g chiều nay (18.9.20140), tại nhà thờ Chính tòa Thái Bình, Đức cha Phê-rô đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân Tổng Đại diên, tân Quản hạt Thành Phố, tân chánh xứ Nhà thờ Chính tòa F.Ass. Nguyễn Tiến Tám.Xem tiếp

Gx. Đền Thánh Bác Trạch: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của Đức ông Thomas Trần Trung Hà

Hồi 9 giờ sáng ngày 18 tháng 9 năm 2014, tại thánh đường giáo xứ Đền thánh Lòng Thương Xót Chúa Bác Trạch đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của Đức ông Thomas Trần Trung Hà.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm