Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 16:11 - Lượt xem 3662

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm C

Chúa Là Mục Tử Nhân Lành (Cv 13, 14.43-52; Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh, Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Sứ điệp Lời Chúa cho chúng ta biết: Chúa Giêsu sống lại, Ngài là Mục tử nhân lành, Ngài biết rất rõ từng người chúng ta, Ngài chăm sóc gìn giữ và ban cho chúng ta sự sống muôn đời.

Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục và Tu sĩ, chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa cho nhiều người quảng đại đáp lại tiếng Chúa sống ơn gọi Linh mục và Tu sĩ. Xin cho mỗi người chúng ta trở nên chiên ngoan, biết nghe tiếng Chúa, sẵn sàng dấn thân làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. 

  • Dẫn vào bài đọc 1: Cv 13,14.43-52

Hai ông Phaolô và Barnaba xác quyết Tin Mừng cứu độ được rao giảng trước hết cho dân Do Thái. Nhưng Tin Mừng không bị giới hạn, Tin Mừng phải được loan truyền khắp nơi qua mọi thời. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Kh 7,9.14-17

Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy Hội Thánh gồm mọi dân nước. Họ đã từng chịu đau khổ thử thách, nên nay được Chúa thưởng. Ðó là nội dung đoạn sách Khải Huyền sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 10,27-30

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh tự xưng là Mục Tử nhân lành của chúng ta, chúng ta là đoàn chiên của Người, nếu chúng ta biết nghe lời Người, tin theo Người. Người sẽ cho chúng ta sống muôn đời.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Đức Kitô phục sinh là Mục Tử nhân lành đã yêu thương chăm sóc và ban cho chúng ta sự sống muôn đời. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.

1. Chúa nói:“Tôi cho chiên tôi được sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, làm mục tử nhân lành, tận tâm chăm sóc và hy sinh hướng dẫn đàn chiên sống thánh thiện, để họ được hưởng sự sống đời đời Chúa hứa ban.  

2. Chúa nói:“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người chưa thuộc ràn chiên Chúa, được Chúa thương ban giúp sức cho họ sớm nhận biết, tin kính Chúa, để chỉ có một đoàn chiên và một chủ chăn là chính Chúa. 

3. Chúa nói:“Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất”. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các linh mục và những người sống đời thánh hiến, biết sống đời tạ ơn vì được Chúa tuyển chọn, biết hân hoan sống chứng nhân Tin Mừng bằng đời sống thánh thiện, hy sinh phục vụ Chúa và anh chị em đồng loại. 

4. Chúa nói: "Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta, tích cực đóng góp vào công cuộc ươm mần ơn gọi bằng vật chất và tinh thần, nhất là các gia đình chuyên cần cầu nguyện, sống bác ái yêu thương, để trở nên vườn ươm ơn gọi linh mục và tu sĩ cho Giáo Hội.  

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa là Mục Tử nhân lành, Chúa đã chiến thắng oai hùng, đã khải hoàn và tiến vào Thiên Quốc. Xin cho chúng con biết vâng nghe tiếng Chúa, mau mắn sống theo gương Chúa, để được Chúa dắt vào hưởng hạnh phúc vô biên trên Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.   

NA-MtgTL

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm