Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 16:11 - Lượt xem 4004

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C

Chúa Sống Lại Sai Ði Lưới Người (Cv 5,27-32.40-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19)

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay cho biết Chúa sống lại hiện diện giữa chúng ta, giúp chúng ta biến thất bại trong cuộc sống nên thành công, và sai chúng ta đi lưới người như các tông đồ xưa, khi Người ban cho các ông mẻ cá lạ lùng.

Chúng ta hoan hỷ dâng Thánh Lễ, xin Chúa Phục Sinh luôn hiện diện với chúng ta, giúp chúng ta thành đạt trong cuộc sống, nhất là trong công cuộc làm chứng Chúa sống lại.

  • Dẫn vào bài đọc 1: Cv 5,27-32.40-41

Bài đọc sau đây trích sách Công vụ Tông đồ, cho thấy các tông đồ đã tin Chúa sống lại, sẵn sàng hy sinh làm chứng Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại cứu độ loài người. Hơn nữa, các ngài còn lấy làm vinh hạnh khi được chịu khổ vì Chúa.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Kh 5,11-14

Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy Chúa Kitô như Con Chiên bị sát tế, đã được tôn vinh. Thánh Tông đồ có ý dạy chúng ta can đảm chịu khổ vì Chúa để được vinh hiển. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 21,1-19

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh cho các môn đệ lưới được mẽ lưới đầy cá, để sai các ông đi lưới người, và chọn thánh Phêrô thay mặt Người chăm sóc đoàn chiên.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa sống lại giúp các tông đồ lưới được nhiều cá để sai các ông đi lưới người. Chúng ta quyết tâm theo Chúa để đi lưới người, vậy chúng ta hãy tin tưởng cầu xin.

1. Chúa đã chọn Ðức Thánh Cha kế vị Thánh Phêrô điều khiển Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương gìn giữ ngài luôn được an xác mạnh, để ngài chu toàn trách nhiệm Chúa đã trao phó.

2. Nhờ vâng lời Chúa, các tông đồ lưới được nhiều cá. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo luôn làm theo Lời Chúa dạy, để đạt được nhiều kết quả hơn nữa.

3. Nhiều người ngày nay kiêu căng tự đắc, cho rằng mình làm được mọi sự mà không cần Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho họ biết nhận ra ơn Chúa, nhờ đó họ sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa.

4. Các Tông Ðồ xưa hãnh diện vì được chịu khổ nhục vì Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn lòng chịu khổ chịu cực vì Chúa, để cứu rỗi chính mình và mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, các Tông đồ nhờ có Chúa mà lưới được nhiều cá. Xin Chúa cũng luôn ở với chúng con, giúp chúng con lưới được nhiều người cho Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm