Danh mục bài viết

Cập nhật 17/1/2016 - 14:47 - Lượt xem 5432

Cáo phó Ông Cố Giuse Phạm Công Hùng

Ông Cố Giuse Phạm Công Hùng (Thân phụ của cha Giuse Phạm Công Dũng).


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm