Danh mục bài viết

Cập nhật 9/12/2015 - 23:4 - Lượt xem 2342

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thục Thiện

Ngày 09.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thục Thiện cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Đaminh Đỗ Văn Khanh Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
2 Đaminh Lương Luân Van Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
3 Đaminh Bùi Văn Cần Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
4 Đaminh Phạm Văn Liên Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
5 Giuse Phạm Văn Tân Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
6 Giuse Đỗ Văn Tuyết Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
7 Đaminh Bùi Văn Chấp Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
8 Maria Phạm Thị Cung Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
9 Rosa Phạm Thị Kính Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
10 Maria Nguyễn Thị Thinh Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
11 Maria Đỗ Thị Khu Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
12 Maria Đỗ Thị Chính Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
13 Maria Đỗ Thị Thư Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
14 Maria Phạm Thị Lang Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
15 Maria Phạm Thị Châu Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
16 Maria Phạm Thị Thiên Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
17 Maria Phạm Thị Thọ Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
18 Maria Phạm Thị Tấn Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
19 Maria Phạm Thị Khuyên Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
20 Maria Phạm Thị Tho Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
21 Đaminh Đỗ Văn Tình Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
22 Giuse Đỗ Quang Thắng Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
23 Giuse Vũ Văn Thuyên Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
24 Maria Đỗ Thị Thế Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
25 Đaminh Đỗ Cao Thiêm Thục Thiện Nhà Xứ 09.12.2015
26 Fx. Phạm Văn Tuyết Thục Thiện An Tứ 09.12.2015
27 Giuse Phạm Văn Tháp Thục Thiện An Tứ 09.12.2015
28 Đaminh Chu Văn Hoàng Thục Thiện An Tứ 09.12.2015
29 Maria Bùi Thị Ly Thục Thiện An Tứ 09.12.2015
30 Maria Bùi Thị Liễn Thục Thiện An Tứ 09.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm