Danh mục bài viết

Cập nhật 22/11/2015 - 20:18 - Lượt xem 2450

Suy niệm hàng ngày - tuần 34 TN

Suy niệm hàng ngày - tuần 34 TN

CHÚA NHẬT XXXIV TN: 22. 11. 2015

Đức Giê-su Ki-tô, Vua Vũ Trụ Ga 18,33b-37

VƯƠNG QUỐC KHÔNG THUỘC VỀ TRẦN GIAN NÀY!

Đức Giê-su đáp: “Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc về thế gian này.” (Ga 18,36)

Suy niệm: Chuyện kể rằng, có một ông lão lang thang dựng lều trú ngụ trước hoàng cung. Nhà vua triệu vào chất vấn: đây đâu phải là trạm nghỉ chân? Trước hoàng thượng, ai sở hữu hoàng cung này, ông lão hỏi. Đức vua trả lời: phụ vương của trẫm, người đã băng hà. Thế vậy, ai đã sở hữu chỗ này trước phụ vương của hoàng thượng? Tiên đế của phụ vương trẫm, ông ấy cũng đã qua đời. Ông lão liền nói: Thế thì đây cũng chỉ là một trạm nghỉ chân; ai cũng chỉ ở chỗ này một thời gian ngắn rồi đi. Vua chúa trần gian dù có trị vì đến “muôn tuổi” thì rồi cũng có lúc ra đi. Chỉ có Chúa Giê-su mới là Vua muôn đời. Nước của Ngài “không thuộc về là thế gian này;” đó là vương quốc của sự thật: Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Chúa; đó là vương quốc của sự sống: Ai tin vào Ngài thì không bị xét xử nhưng được sự sống đời đời (x. Ga 5,24).

Mời Bạn: Chúa Giê-su là Vua quyền năng của bạn, vị Vua mà bạn có thể gặp gỡ và trở nên bạn hữu thân tình. Bạn đã tôn nhận Vua Giê-su để Ngài giải thoát bạn khỏi sợ hãi, buồn phiền, bất an, và bao lo toan trong cuộc sống chưa? Bạn và tôi hãy qui phục Vua Giê-su, để Người thi thố quyền năng của Người trên cuộc đời chúng ta.

Sống Lời Chúa: Quì gối trước thánh giá Chúa Ki-tô để tôn nhận Ngài là Vua, là Chúa cuộc đời bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thật hạnh phúc có Chúa là Vua vũ trụ yêu thương con. Chúng con xin lỗi Vua Giê-su của chúng con, vì đã không tôn thờ, yêu mến cho phải đạo. Từ nay, chúng con chỉ thờ lạy một mình Chúa là Vua chúng con mà thôi. Amen.

************

 

THỨ HAI: 23. 11. 2015

Lc 21,1-4

CỦA ÍT LÒNG NHIỀU

“Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21,3)

Suy niệm: Dâng cúng cho Đền thờ, cho nhà Chúa, luôn là một việc làm đẹp và đầy ý nghĩa. Nó không chỉ là một việc làm mang tính xã hội, mà quan trọng hơn hết, đó là thể hiện chính lòng yêu mến Thiên Chúa. Vì thế, trong tất cả mọi hành động dâng cúng, tâm tình mến Chúa phải là động lực chính yếu và tấm lòng hiến dâng phải là điểm nhắm căn bản. Thiếu những điều này, mọi của dâng cúng nếu không là việc “cống nộp” vụ lợi thì cũng chỉ như một việc từ thiện xã hội, chứ không còn là một hành vi thờ phượng đúng nghĩa. Và như thế, dù có dâng cúng nhiều mấy đi nữa, thì đối với Chúa cũng chỉ là con số “không” rỗng tuếch. Chúa muốn tấm lòng của con người. Chúa muốn con người dâng cho Ngài trọn vẹn con tim, trọn vẹn tình yêu. Chính trong tình yêu mà bà góa nghèo dù chỉ bỏ vào thùng có hai đồng tiền kẽm, đã được Chúa đánh giá là người dâng cúng nhiều nhất.

Mời Bạn: Con người chúng ta rất dễ bị cám dỗ chú ý đến số lượng mà quên đi chất lượng, chú ý đến hình thức bề ngoài mà quên đi cái cốt lõi bên trong. Hôm nay, bạn và tôi được mời gọi ý thức lại điều chính yếu trong mọi công việc chúng ta làm là lòng mến Chúa. Thà “của ít lòng nhiều” còn hơn của nhiều dư thừa mà lòng trống rỗng.

Chia sẻ: Đâu là thái độ của bạn khi thực hành việc dâng cúng? Bạn cảm thấy thế nào về thái độ đó?

Sống Lời Chúa: Chia sẻ cho một người nghèo vì lòng mến Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là tất cả của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa và mưu ích cho anh chị em. Amen.

************

 

THỨ BA: 24. 11. 2015

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ga 17,11b-19

ĐỂ THÁNH HIẾN THẾ GIAN

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17,17-19)

Suy niệm: Chim có tổ, người có tông. Chúng ta ai cũng có họ và có tên. Xúc phạm đến dòng họ của ai, là xúc phạm đến chính người đó. Làm vẻ vang dòng họ gia tộc, vừa là bổn phận vừa là mơ ước của mỗi người. Các thánh tử đạo Việt Nam không hổ danh, trái lại còn làm vinh danh “dòng họ” ki-tô hữu của mình: “Thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo” (Thánh An-rê Kim Thông). Các Ngài đã anh dũng hy sinh mạng sống để tuyên xưng niềm tin đó, “lấy tình yêu đáp lại tình yêu” (Chân phước An-rê Phú Yên), và để lưu danh muôn thuở một dòng họ, dòng họ những người công giáo, giữa nhân loại và thế giới hôm nay. Anh hùng thay, vinh quang thay.

Mời Bạn: Là người Ki-tô hữu Việt Nam, đức tin chúng ta được trổ sinh từ hạt giống là “máu” của các Thánh Tử Đạo, chúng ta thuộc dòng họ anh hùng và vinh quang với các ngài. Bạn có ý thức và tự hào về điều này không? Bạn đã, đang và sẽ làm gì để không làm “ô danh”, ngược lại làm “vinh danh” dòng họ? Khi có một ai xúc phạm đến Thiên Chúa và Hội Thánh, bạn phản ứng ra sao? Lẩn tránh? Dửng dưng hay bảo vệ làm chứng?

Sống Lời Chúa: Ý thức rõ rằng chỉ có thể truyền giáo bằng đời sống bác ái, mỗi ngày bạn làm một việc bác ái cụ thể cho đồng bào lương dân chung quanh, thực hiện tình làng nghĩa xóm một cách thiết thực hơn.

Cầu nguyện: Đọc kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

************

 

 THỨ TƯ: 25. 11. 2015

Lc 21,12-19

CƠ HỘI LÀM CHỨNG

“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.” (Lc 21,13)

Suy niệm: Thời bao cấp, có những Ki-tô hữu, ngày Chúa Nhật vác cuốc đi như thể ra đồng làm việc, nhưng khi đến gần nhà thờ mới lấy quần áo đẹp trong giỏ ra mặc chỉnh tề vào tham dự thánh lễ. Trong thời hội nhập hiện nay, lại có những người buôn bán, ngày Chúa Nhật khách mua đông dày, nhưng lại đóng hàng, đóng quán để đi dự lễ trước đã. Có lẽ những Ki-tô hữu đơn sơ ấy không biết phải nói về Chúa, về đạo thế nào, nhưng họ đã biết tận dụng mọi cơ hội dù là “thuận tiện hay không thuận tiện”(x. 2Tm 4,2) để làm chứng cho Đức Ki-tô và cho Tin Mừng. Là một Ki-tô hữu chính danh, là phải làm chứng cho Đức Ki-tô và cho Tin Mừng của Ngài mọi lúc mọi nơi, làm chứng bằng một cuộc sống đầy “chất Ki-tô”, là “tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Mời Bạn: Tốc độ quay cuồng của cuộc sống hôm nay có làm bạn quên đi bản chất của Hội Thánh và của mỗi người chúng ta là làm chứng không? Dành ưu tiên ngày Chúa Nhật cho việc thờ phượng Chúa, giữ lòng trọn vẹn thuỷ chung trong đời sống vợ chồng, tôn trọng và nỗ lực bảo vệ sự sống, sống trung thực và kiên quyết loại trừ mọi hình thức gian tham, v.v… sống trung tín với Đức Ki-tô như thế, tự nó là làm chứng cho Ngài rồi.

Sống Lời Chúa: Làm một việc thờ phượng hoặc bác ái với ý chỉ làm chứng cho Chúa Ki-tô và cho Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Đức Ki-tô, Vua  vũ trụ, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con ý thức hơn ơn gọi Ki-tô hữu và can đảm làm chứng Chúa.

************

 

THỨ NĂM: 26. 11. 2015

 Lc 21,20-28

VẬN HỘI MỚI

“Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.” (Lc 21,20)

Suy niệm: Những người Do Thái nghe lời Chúa cảnh báo hôm nay có lẽ không bận tâm chút nào như chúng ta ngày nay nghe nói về ngày cuối cùng của thế giới này. Chúng ta không dám nhìn nhận sự thật. Thế nhưng, những lời Thiên Chúa báo trước qua các ngôn sứ và việc Chúa Giê-su cảnh báo về ngày Giê-ru-sa-lem bị tàn phá bình địa đã thực sự ứng nghiệm khi người Rô-ma san bằng Giê-ru-sa-lem vào năm 70. Lý do đưa đến sự điêu tàn này, Chúa Giê-su nói rõ, đó là vì con người “không biết thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm” (Lc 19,44). Phủ nhận sự hiện diện của Chúa, từ chối đón nhận Chúa, khước từ nghe lời Chúa, là nguyên cớ mọi thứ sụp đổ, kể cả sự sụp đổ tâm hồn. Nếu chúng ta không kết thúc sự lì lợm trong tội lỗi nơi chúng ta, thì sự lì lợm đó sẽ kết thúc chúng ta. Vì vậy, Chúa cho chúng ta một vận hội mới, đó là “hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên”: đứng thẳng để vượt khỏi sự lì lợm trong tội lỗi; ngẩng đầu lên tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất.

Mời Bạn: Trong những ngày cuối năm phụng vụ này, chúng ta được khích lệ dành thì giờ gặp Chúa và chỉnh đốn lại đời sống đức tin. Mong bạn tận dụng vận hội mới này để vượt thoát sự hoang tàn của linh hồn và cuộc đời bạn.

Sống Lời Chúa: Dành thì giờ để kiểm điểm đời sống đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng ban sự sống, luôn cho chúng con một vận hội mới trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con luôn biết tận dụng ơn Chúa để làm mới lại cuộc đời con và hưởng được ơn cứu độ.

************

 

THỨ SÁU: 27. 11. 2015

 Lc 21,29-33

ĐỂ NƯỚC CHÚA MAU TRỊ ĐẾN

“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,31)

Suy niệm: Như cây vả mùa đông trụi lá chết khô để rồi sống dậy, đâm chồi nẩy lộc khi “mùa hè gần đến,” cũng thế khi “những sự ấy xảy ra” thì Nước Thiên Chúa cũng đến gần. Trong những đoạn trước đó (cc. 9-11.25-28), Phúc Âm Lu-ca mô tả “những sự ấy” là chiến tranh loạn lạc và những xáo trộn kinh hoàng chấn động cả vũ trụ. Rồi trước đó nữa là những bách hại ngược đãi mà các môn đệ Chúa phải chịu (c. 12). Qua những lời đó, Chúa nhắc ta một chân lý rất quen thuộc: Nước Thiên Chúa mà Đức Ki-tô loan báo là “đã đến gần,” chỉ đến qua con đường thập giá, con đường chính Ngài đã đi qua: chịu khổ hình, chịu chết rồi mới sống lại vinh quang.

Mời Bạn: Chúng ta có xu hướng muốn Nước Chúa trị đến mà không muốn “những sự ấy xảy ra.”Hoặc có khi chúng ta có thái độ chờ đợi thụ động theo kiểu ‘qua cơn mưa trời lại sáng’. Một mặt Nước Chúa sẽ đến khi “mãn thời của dân ngoại” (c. 24). Nhưng mặt khác chúng ta có thể góp phần làm cho Nước Chúa đến bằng cách tham dự cách tích cực vào mầu nhiệm thập giá của Đức Ki-tô, một cách cụ thể: dám hy sinh, dám chịu thiệt thòi để thực thi công bằng và trung thực trong công việc nghề nghiệp hằng ngày của mình, dấn thân vào các hoạt động bảo vệ sự sống dù có phải chấp nhận những khó khăn nguy hiểm…

Chia sẻ: Mời bạn nêu một sáng kiến để tham dự cách cụ thể và tích cực vào mầu nhiệm thập giá Chúa Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Làm một hy sinh để cầu cho các đẳng linh hồn sớm được hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.

Cầu nguyện: Hát kinh Hoà Bình.

************

 

THỨ BẢY: 28. 11. 2015

   Lc 21,34-36

NHẬN ĐỊNH VÀ CẦU NGUYỆN

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36)

Suy niệm: Khi nghe tin sinh hoạt tôn giáo một nơi nào đó bị bách hại như vài trường hợp tại giáo phận Kontum hay trong việc giải tỏa tại dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm vừa qua, đa số tín hữu Công Giáo nghĩ ngay đến việc cầu nguyện để xin ơn bình an và xin cho những người liên quan biết đón nhận Thánh ý Chúa qua những thử thách đó. Trong những lúc khó khăn và đức tin bị thử thách trực tiếp, chúng ta dễ dàng cầu nguyện và xin cho mình biết và đón nhận Thánh Ý Chúa trong những thử thách ấy. Nhưng cả những lúc bình yên, trong cuộc sống thường ngày với những công việc đều đặn tẻ nhạt, đức tin cũng bị thử thách trong sự nguội lạnh với những bổn phận và những đòi hỏi của một Ki-tô hữu là chứng nhân đức tin.

Mời Bạn: Những lo toan trong việc mưu sinh hằng ngày “lo lắng sự đời” dễ làm chúng ta quên đi thử thách của đời sống đức tin. Bạn được mời gọi cầu nguyện luôn để nhận biết Thánh ý Chúa và thực hành điều đó qua đòi hỏi của những giá trị Ki-tô giáo trong những công việc hằng ngày của bạn.

Chia sẻ: Bạn cảm nhận gì về những thử thách của đời sống đức tin trong cuộc sống tẻ nhạt thường ngày và làm sao để vượt qua điều đó?

Sống Lời Chúa: Suy gẫm lời thánh Phao-lô: “Anh em hãy cầu nguyện luôn trong mọi hoàn cảnh”. (Ep.6,18)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin con cho biết thường xuyên chạy đến với Chúa trong giờ cầu nguyện hằng ngày, để con biết nhận ra Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, khi gặp niềm vui cũng như khi gặp thử thách, để con biết điều Chúa muốn cho con và vui lòng đón nhận điều ấy. Amen.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm