Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2015 - 10:19 - Lượt xem 2389

Suy niệm Lời Chúa hàng ngày - Tuần 32 TN

Suy niệm Lời Chúa hàng ngày - Tuần 32 TN.

CHÚA NHẬT XXXII TN: 08. 11. 201508

LÒNG TỐT VIỆC TỐT - Mc 12, 38 - 44

“Bà này rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Mc 12,44)

Suy niệm: Chúa Giê-su mạnh mẽ lên án lối sống hai mặt của các kinh sư và người Pha-ri-sêu: Họ có vẻ rất đạo đức, giữ luật nghiêm chỉnh. Thế nhưng, “của người bồ tát, của mình lạt buộc”: họ “bó những gánh nặng chất lên vai người ta, còn chính mình lại không động ngón tay vào,” đã thế họ lại còn giả đạo đức: “làm bộ cầu nguyện lâu giờ mà nuốt hết tài sản của các bà goá.” Làm như thế họ không chỉ đóng kịch với người khác, nhưng còn muốn lường gạt chính Chúa, Đấng thấu suốt mọi hành động cũng suy tính bên trong tâm can con người. Cũng với cách đánh giá ấy, Đức Giê-su xác định rằng người đàn bà góa dâng cúng hai đồng kẽm, trị giá bằng một phần tư đồng xu Rô-ma, lại là người dâng cúng nhiều nhất vì bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.

Mời Bạn nhìn vào hai hình