Danh mục bài viết

Cập nhật 14/9/2015 - 10:58 - Lượt xem 3860

Thơ: Đức Mẹ Sầu Bi

Thơ: Đức Mẹ Sầu Bi

Cuộc đời Mẹ Maria,
Khố đau liên tiếp diễn ra với Người.
Không thể diễn tả bằng lời
Những nỗi thống khổ mà Người nặng mang.
Nhưng để suy ngắm dễ dàng,
Hội Thánh đã chọn đau thương bảy phần :

* Mẹ nghe lời Simêon:
Tiên báo đau khổ như gươm thấu lòng.
* Mẹ bồng ẵm Chúa Hài đồng,
Trốn sang Ai Cập lánh vòng gian nguy.
* Đến thờ Chúa lạc một khi,
Ba ngày lo lắng Mẹ đi hỏi tìm.
* Đường lên Núi Sọ gặp Con
Vai vác Thánh giá, héo hon dạ sầu.
* Con chịu đinh sắt xuyên thâu,
Bảy lời trối lại càng đau đớn lòng.
* Hạ Xác Con, ẵm vào lòng,
Tắm Con bằng suối lệ ròng chứa chan.
* Xác Con, huyệt đá - mồ chôn,
Mẹ như cùng chết một lần, táng chung.

Mẹ thật là Đấng Đồng Công,
Liên kết đau khổ Mẹ cùng Chúa Con.
Xin cho con chốn trần gian,
Kết hợp với Chúa khó khăn hàng ngày.
Hiệp thông đau khổ với Ngài,
Để được sống lại trong ngày Thẩm Chung.
Lạy Mẹ Bảy sự đau thương !
Trái Tim gai nhọn bao vòng quấn quanh.
Gươm thâu nhỏ Máu Ân tình,
Mắt Mẹ sầu thảm rập rình lệ rơi !!!

Vinh Sơn


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm