Danh mục bài viết

Cập nhật 29/7/2015 - 21:10 - Lượt xem 2499

Thơ: Lòng Chúa Thương Xót vô biên

Thơ: Lòng Chúa thương xót vô biên.

Ôi Diệu kì Lòng Chúa Xót Thương !
Khi chọn nữ tu rất bình thường,
Để loan truyền Lòng Thương Xót Chúa :
Bao la hơn muôn triệu đại dương !

Đất nước Ba-lan đã sinh ra
Chị Faustina Kowalska.
Lớn lên dâng mình nơi tu viện.
Ai biết việc gì sẽ xảy ra ?

Sống trong đan viện: kém mọi người,
Nhà nghèo, ít học, chẳng bằng ai !
Vậy mà Chúa chọn làm Thư kí :
NHẬT KÍ ghi lại những lời Ngài.

Đây Dung mạo Chúa khi hiện ra :
Như ban Phép lành - tay hữu giơ.
Nơi gần Trái Tim - tay tả đặt.
Hai luồng sáng ĐỎ TRẮNG phát ra.

Dấu tích từ nơi Thánh Tâm Người :
Lưỡi đòng đâm thấu, mạch nguồn khơi.
TRẮNG là NƯỚC rửa sạch tội lỗi.
ĐỎ là MÁU nuôi dưỡng hồn người.

Vâng theo lệnh Chúa, Chị truyền loan
Lòng Chúa Thương Xót khắp vũ hoàn.
Đến nay mọi nơi đều sùng kính :
Từ cá nhân đến những cộng đoàn.

Đặc Ân cho thời đại chúng ta:
Tuôn đổ tràn lan tựa hải hà !
Chứng nhân - Tông đồ - Hai Vị Thánh :
Jean Paul ll và Faustina.

Lược qua, chia sẻ một đôi câu.
Lúc 3 giờ chiều nhớ nguyện cầu !
Giờ ấy Chúa Giê-su tử nạn,
Lần chuỗi trước Linh Ảnh Nhiệm mầu.

Kính lạy Máu và Nước tuôn trào
Từ Trái Tim Chúa bị đâm thâu,
Như thác nguồn của Lòng Thương Xót.
Con xin tín thác cậy trông vào !

Lạy Thiên Chúa Từ ái nhân hiền,
Nguồn Sống - Lòng Thương Xót vô biên !
Xin hãy bao phủ toàn thế giới !
Trút Tình Thương xuống chúng con liên !

Lạy Cha ! Đấng hằng hữu từ nhân !
Mình Máu Con Cha - xin hiến dâng
Cùng Linh hồn và Thần tính Chúa.
Để đền tội lỗi cho muôn dân.

 

Vinh Sơn


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm