Danh mục bài viết

Cập nhật 15/7/2015 - 18:18 - Lượt xem 2455

Thơ: Đức Bà Núi Ca-mê-lô

Thơ: Đức Bà Núi Ca-mê-lô

Sừng sững núi Ca-mê-lô,
Gần Na-gia-rét, từ xưa Thánh truyền:
Chín trăm năm trước Công nguyên,
Ê-li- a sống ở trên núi này.

Ngàn sau, Ẩn sĩ các nơi,
Về đây quy tụ thành nơi tu hành.
Hướng về Mẹ Chúa Thiên đình,
Cậy Người coi sóc giữ gìn Dòng tu.
ĐỨC BÀ NÚI CA-MÊ-LÔ
Đó là tên gọi đặt cho Dòng này.

Lòng Mẹ ưu ái tuyệt vời:
Hiện ra trao ÁO cho Ngài Bề trên (Thánh Simon Cột)
Cùng ơn riêng Mẹ hứa ban:
"... Khỏi lửa hỏa ngục, kẻ mang ÁO này..."

ÁO NGÀI, ta thấy ngày nay:
Vuông vải hình Mẹ, có dây đeo người.
ÁO MẸ ơn thánh tuyệt vời,
Mẹ ban, lưu tích nhiều đời, muôn nơi.
Qua hơn bảy thế kỉ rồi,
Bao người mang ÁO được Người chở che.

Nhớ ngày Đức Mẹ hiện ra,
Mười sáu tháng bảy chúng ta kính Người.
Hãy mang ÁO MẸ từ nay,
Để được cứu thoát như Người hứa xưa.

 

Vinh Sơn


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm