Danh mục bài viết

Cập nhật 27/6/2015 - 14:51 - Lượt xem 3422

Thơ: Thánh Phêrô Tông đồ

Thánh Phêrô Tông đồ

Simon cùng với Anrê,
Hai anh em sống bằng nghề thủy cơ.
Nhưng khi gặp Chúa Jesu,
Thuyền lưới bỏ lại, giã từ thân nhân.

Phêrô - Chúa đã đặt tên,
Nghĩa là ĐÁ TẢNG vững bền muôn sau.
Tông đồ Chúa chọn đi theo,
Gồm 12 vị - đứng đầu : Phêrô.
Đức Tin củng cố thêm cho:
Chúa để chứng kiến những giờ vinh quang.

Vườn Giệt, thấy lũ bât nhân,
Phêrô gươm tuốt chém tên địch thù.
Nhưng đêm đó, phút sợ lo,
Ba lần khiếp đảm, chối từ biệt Cha !
Gà gáy, Chúa ngoảnh mặt qua,
Phêrô hối hận, xót xa trọn đời.

Chúa tử nạn, sống lại rồi,
Các môn đệ được gặp Người nhiều phen.
Ba lần Chúa thử lòng tin,
Phêrô đều đã tuyên xưng : "Mến Thầy !"
Bấy giờ Chúa mới trao Ngài,
Quyền cai quản đoàn chiên nơi thế trần.

Sau khi nhận lãnh Thánh Thần,
Ngài đầy trí lực rao truyền Phúc Âm.
Sợ chi dọa nạt tù giam,
Vượt ra khỏi nước, đến miền Rôma.
Tin Mừng Cứu độ loan ra,
Bạo vương căm tức, lệnh qua : bắt Ngài.

"Đóng đinh thập giá như Thầy."
Nhưng Ngài xin chúng dựng Ngài ngược lên.
Vì là thân phận phàm nhân,
Sao xứng sánh Đấng Chí tôn cao vời.
Cũng là để mắt nhìn Trời,
Cho tới giây phút lìa đời mới thôi.

Hùng Vũ

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm