Danh mục bài viết

Cập nhật 28/10/2014 - 7:27 - Lượt xem 5537

Đặc ân Thánh Phêrô là gì?

Khác với đặc ân Thánh Phaolô, đặc ân Thánh Phêrô không được qui định trong Bộ Giáo Luật mà được ban hành sau khi Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI chấp thuận, do Thánh Bộ Giáo Lý Ðức Tin ngày 6-12-1973. Cả hai đặc ân Thánh Phaolô và đặc ân Thánh Phêrô đều được gọi là những đặc ân Ðức Tin.

 Nguyên tắc phải theo khi áp dụng đặc ân Thánh Phêrô

I. Ðiều kiện

Ðể đặc ân được ban cách hữu hiệu, phải hội đủ ba điều kiện tuyệt đối (sine quibus non) sau đây:

1.    Trong suốt thời gian hôn phối, chỉ có một trong hai người được rửa tội.

2.    Không chung sống với nhau nữa, sau khi người thứ hai ngẫu nhiên cũng rửa tội.

3.    Người vợ hay chồng không rửa tội, ủy thác toàn quyền cho người đã rửa tội quyền theo đạo, quyền rửa tội cho con cái, quyền giáo dục con cái theo Công Giáo...Việc ủy thác này phải làm bằng chứng.

II. Những điều kiện khác

1.    Gia đình đã tan vỡ, không còn cơ hội hàn gắn.

2.    Không tạo gương mù, gương xấu, nếu kết hôn lần sau đó.

3.    Ðương sự không phải là người gây ra sự tan vỡ gia đình cũ. Người Công Giáo mà đương sự sắp kết hôn với, cũng không phải là người chủ động tạo nên sự tan vỡ gia đình đó.

4.    Phải báo cho người vợ hay chồng bị bỏ rơi, nếu có thể được và người đó không chống đối với những lý do chính đáng.

5.    Ðương sự chấp nhận việc giáo dục những đứa con đã sinh ra do hôn phối trước đó.

6.    Phải dự liệu chu cấp cho người vợ hay chồng bị bỏ rơi, hoặc những đứa con, theo lẽ công bằng tự nhiên.

7.    Người Công Giáo mà đương sự sắp kết hôn với phải sống theo tinh thần đức tin và săn sóc gia đình mới sắp được thành lập.

8.    Nếu người đương sự sắp lập gia đình với, chưa rửa tội, việc rửa tội nên được thực hiện càng sớm càng tốt.

(Nguồn: tantungchua.com)


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm