Danh mục bài viết

Cập nhật 19/5/2014 - 16:3 - Lượt xem 5195

Chương Trình LỄ AN TÁNG ĐỨC ÔNG GIUSE BÙI VĂN CẨM

Tòa Giám Mục Thái Bình

   Chương Trình

LỄ AN TÁNG ĐỨC ÔNG GIUSE BÙI VĂN CẨM  

Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 năm 2014  

Lễ Nhập Quan

I.      Thứ hai, ngày 19 tháng 05 năm 2014  

Thi hài Đức Ông Giuse được quàn tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục. 

1.    17g00 : Nghi thức khâm liệm

        2.    17g30 : Thánh lễ nhập quan – Tòa Giám Mục và Chủng Viện Mỹ Đức

Lễ Viếng

3.    10g30 : Thánh lễ - Giáo xứ Sa Cát

4.    14g00 : Thánh lễ - Giáo hạt Thành Phố

5.    16g00 : Thánh lễ - Giáo hạt Kiến Xương

6.    18g30: Thánh lễ - Giáo xứ Cát Đàm

7.    19g30 : Giờ viếng – Giáo xứ Chính Tòa

8.    20g00 – 22g00 : Các đoàn có đăng ký kính viếng 

II.    Thứ ba, ngày 20 tháng 05 năm 2014  

1.    05g00 – 06g00 : Thánh lễ - Tòa Giám Mục

2.    07g00  -   8g300 :  Lễ viếng các đoàn thể xã hội

2.    08g00 – 10g00 : Thánh lễ - Giáo hạt Hưng Yên

4.    10g00 – 12g00 : Thánh lễ - Giáo hạt Thái Thụy 

5.    14g00 – 15g00 : Thánh lễ - Giáo hạt Tiền Hải 

6.    15g00 -  16g00 :  Thánh lễ - Gia đình linh tông - huyết tộc  

7.    16g00 – 18g00 : Thánh lễ - Giáo hạt Đông Hưng

8.    19g00 – 22g00 : Lễ viếng

Thánh Lễ An Táng

III.   Thứ tư, ngày 21 tháng 05 năm 2014

1.    07g30 : Di quan từ Tòa Giám Mục ra Nhà thờ Chính tòa

2.    08g30 : Thánh lễ An táng tại Nhà thờ Chính tòa  

3.    10g00 : Tiễn đưa Đức Ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại khuôn viên Đại Chủng Viện Thánh Tâm Mỹ Đức   

Lưu ý : Các giáo xứ, dòng tu, đoàn hội muốn có thánh lễ riêng và các đoàn đến viếng xin liên hệ với ban tổ chức.

                - Xin miễn phúng điếu.

 

 

Tm. Ban Tổ Chức

Đức ông Hier. Nguyễn Phúc Hạnh

Tổng Đại Diện

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm