Danh mục bài viết

Cập nhật 27/3/2014 - 8:14 - Lượt xem 5618

Cáo phó ông cố Đaminh Trần Minh Hoàng đã được Chúa gọi về

Cáo phó

 Cáo Phó

--- + ---

Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô là sự sống lại và là sự sống,

 tang quyến chúng con xin kính báo:


Ông Cố ĐaMinh Trần Minh Hoàng

Sinh năm 1944

tại Giáo xứ Đông Thành, Giáo phận Thái Bình.

đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 30, Thứ Sáu; ngày 07 tháng 03 năm 2014,

hưởng thọ 70 tuổi.

 

Linh cữu quàn tại tư gia, Thôn Đông La, Xã Nam Hải,

Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.

Chương Trình Lễ Tang

˜V™

Nghi thức nhập quan

vaøo luùc 8 giôø 30 ngaøy 09 thaùng 03 naêm 2014.

Thánh lễ tại gia

vào lúc 9 giờ 00 ngày 09 tháng 03 năm 2014

Nghi thức di quan

vaøo luùc 8 giôø 00 ngaøy 10 thaùng 03 naêm 2014.

Thánh lễ an táng

được cử hành vào lúc 08 giờ 30, thứ Hai, ngày 10 tháng 03 năm 2014,

tại thánh đường Giáo xứ Đông Thành, Giáo phận Thái Bình.

Xin thêm lời cầu nguyện cho ông cố ĐaMinh của chúng con.
 

                                                                                          TM. Gia đình và tang quyến    

 Lm. Giuse Vũ Công Phước                                       Bà cố Maria Phạm Thị Hoa (Quả phụ)

        Chánh xứ                                                                     Nữ tu Maria Trần Thị Tho

 *Kính xin Quý Cha mang lễ phục tím                           Vinh Sơn Trần Văn Thuật – Trưởng nam

                                           Hiệp thỉnh                                                                               Kính báo


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm