Danh mục bài viết

Cập nhật 19/12/2018 - 16:17 - Lượt xem 3646

Chương trình ngày hội Noel lần thứ X các em khuyết tật Giáo phận Thái Bình

Tòa Giám Mục Thái Bình

 CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY HỘI NOEL LẦN THỨ X

CÁC EM KHUYẾT TẬT GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

Thái Bình 14-15/12/2013 

_________________________________

PROGRAM

Of CHRISTMAS FESTIVAL

FOR HANDICAPPED YOUTH OF THÁI BÌNH DIOCESE

Thai Bình 14-15 December 2013

 

 

 

 

“ Người chữa lành mọi kẻ ốm đau đề ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia :

Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bịnh họan của ta.”

He cures all the sick people to fulfil Isai’s word :

He has caried on his shoulder all our calamities and sickness

 

 

 

 

1.    Ý NGHĨA :  MEANING

-          Mừng Con Thiên Chúa xuống thế làm người, cứu chuộc nhân loại : Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.

-          Celebrating the Son of God becoming man to save the human kind : Glory to God on high, peace to the people of good will in this earth!

-         Thiên Chúa sai Con của Ngài xuống trần gian không phải để luận phạt trần gian, nhưng để yêu thương, tha thứ và cứu chuộc trần gian.

God sent his Son to this world not to punish but to love, to pardon and to save the mankind .

-         Chúa yêu thương hết mọi người, cách riêng những người nghèo, ốm đau, bịnh tật và khuyết tật, những cô nhi quả phù, người già neo đơn : “ Người chữa lành mọi kẻ ốm đau đề ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia : Người đã mang lấy các tật ngyền của ta và gánh lấy các bịnh tật của ta.”

God loves everybody, particularly the poor, the sick, the cursed, the handicapped, the orphans, the widows, the abandonned old age : He cures all the sick people to fulfilIsaiah’s word : He has caried on his shoulder all our calamities and sickness.

Ảnh

2.    MỤC ĐÍCH : AIM

-          “ Hỡi những kẻ Cha Ta đã chúc phúc hãy vào thừa hưởng Vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi, vì xưa Ta đói các người đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu các người đã thăm viếng, Ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han ...”

”Come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world;  for I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me.'


Bấy giờ những người công chình sẽ thưa rằng : Lạy Chúa có bao gờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước,hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tu  mà đến hỏi han đâu ?

Then the righteous will answer him, `Lord, when did we see thee hungry and feed thee, or thirsty and give thee drink? 38 And when did we see thee a stranger and welcome thee, or naked and clothe thee? 39 And when did we see thee sick or in prison and visit thee?'

 

-          Đức Vua đáp : Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây , là các ngươi đã làm cho chinh Ta vậy”.” (Mt.25,35-40)

 And the King will answer them, `Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me.' (Mt.25,35-40)

    3.    THÀNH PHẦN THAM DỰ : PARTICIPANTS

Tất cả các bạn trẻ nam nữ khuyết tật, không phân biệt lương giáo, thuộc Giáo phận Thái Bình Hưng Yên hay Mái Ấm Don Bosco Hà Nội, đều được tham dự.  

All the handicapped Youth , male and female, without distinction of religion, of Thái Bình Hưng Yên Diocese or of Don Bosco Shelter are invited to participate .

 Danh sách các nhóm khuyết tật đã đăng ký tham dự Đại Hội Noel 2013 cho người khuyết tật.

Following is the list of the handicapped groups who have been registered for the coming Christmas Festival of 2013

Thống kê các Nhóm tham dự

Registration of the participants

 

1:Nhóm Quỳnh Hoa            : 40

2:Nhóm Hà Tĩnh                  : 30

3:Nhóm Lạc Long Quân     : 60

4:Nhóm Linh Đàm   : 40

5:Nhóm Đức Giang             : 25

6:Nhóm Xuân La                 : 20

7:Nhóm Tư Đình                  : 15

8:Nhóm Sóc Sơn                 : 80

9:Nhóm Sắc Màu Sống      : 40

10:Nhóm Nhổn                    : 20

10:Nhóm Liên Phú              : 40

11:Nhóm Cầu Vòng            : 25

12:Nhóm Thánh Tâm          : 30

13:Nhóm Xơ Sáng              : 20

14:Nh óm MTG Nghệ An    : 30

15:Nhóm cựu Cổ Nhuế      : 10

16:Nhóm Đồng Chiêm        : 17

17:Nhóm Đông Hưng TB   : 40

18:Nhóm mù Nghệ An        : 16

19:Nhóm Cát Đàm               : 40

20:Nhóm Hoan Lẫm            : 30

21:Xuy Xá                             : 40

22:Nhóm Bác Giang            : 50

23:Nhóm Phong lộc            : 40

24:Nhóm Thái Hoan            : 20

25:Nhóm Đông Hưng         : 33

26:Nhóm Thái Bình             : 100

27:Nhóm Mù Hà Tĩnh         : 20

28:Nhóm mù Vũ Thư          : 25

29:Nhóm Ba Vì                     : 40

______________________

Tổng số Khuyết tật        992

30:Người đi theo                  : 84

     Accompanying helpers 

31:Tình nguyện viên           : 100

     Volunteers

32:Ban Y tế - Bác sĩ             : 50

      Nurses and doctors

33:Ban phục vụ ẩm thực    : 50

       Cookers and servers

_________________________

     Tổng cộng              :        284

 ·         Tổng cộng tham dự     : 1276 người

·        Total participants          : 1276 persons

 

 

4.    THỜI BIỂU NGÀY THỨ BẢY 14/12/2013 (Time table)

+ 09g00 : Các nhóm bắt đầu tới –  nghỉ ngơi - giao lưu tự do

               (Arrival of the groups – Rest – Mutual exchange)

+ 11g00 : Tất cả các nhóm có mặt

                (All the groups should be present )

+ 11g30 : Giới thiệu các thành phần và chương trình ngày đại hội khuyết tật mừng Noel 2013

                    Introduction of the groups and programs of the Christmas Festival 2013

+ 11g45 : Cơm trưa - nghỉ ngơi tự do - nghỉ trưa

                  Lunch – Free time - Rest

+ 14g00 : Thức

      (Rise)

+ 14g30 : Tập trung tại nhà vòm

                (Gathering at the open house)

+ 14g45 : Học hỏi thảo luận : studying workshops

a)    Niềm tin và tương lai cuộc sống của bạn (30’)

Faith and Futur of your life (30’)

b)    Tình yêu dự phòng và hôn nhân dự phòng (30’)

Preventive love and  preventive marriage (30’)

 c)    Các cạm bẫy xã hội và đam mê tội lỗi (30’)

Soacial traps and sinful passions (30’)

   Ghi chú : (Notice)

             Trong thời gian này bắt đầu khám bệnh theo số thứ tự : từ 1 đến 500

                            In this time of workshop, there is medical care from number 1-500

+ 15g30 : Giải đáp thắc mắc và thông tin (45’)

                 Answer of the question and informations

+ 16g15 : Giải lao - chụp hình theo nhóm - tập văn nghệ dạ hội

                Break time – Take photos of the groups – Practice for the evening academy

+ 17g30 : Cơm tối – thu dọn

               Dinner – cleaning up

+ 19g00 : Văn nghệ da hội - Evening Academy

+ 20g30 : Thư giản - tự do - chợ đêm - Break – Free time – By night market

+ 21g30 : Nghỉ đêm - Good night

 5.    THỜI BIỂU NGÀY CHÚA NHẬT 15/12/2013

TIME TABLE OF SUNDAY 15 DEC.2013

+ 05g00 : Thức dậy - Rising

+ 05g30 : Điểm tâm  - Breakfast

+ 06g00 : Phát vé + Phổ biến cách chơi Hội chợ và mua đồ

                 Distribution of games tickets and explanation of its rules

+ 06g15 : Bắt đầu chơi hội chợ - Start the Kermess and Fun fair

               Ghi chú  : Trong khi chơi, bắt đầu khám sức khoẻ từ số 501 đến 1.000

              Attention : Medical care will start from number 501-1000

+ 10g00 : Bán đồ hội chợ - Time to buy the articles of the Kermess

+ 10g30 : Chấm dứt hội chợ - Stop Kermess

+ 10g45 : Thánh lễ Ban Bí tích Rửa tội – Baptims celebration

+ 12g00 : Tiệc liên hoan Giáng Sinh Noel 2013  - Banquet of  Christmas Festival

+ 12g15: Văn nghệ tự phát + phát biểu - Spontaneous items + discoursesof thanks  

+ 12g45 : Phát quà Noel 2013 - Christmas gifts 0f 2013

+ 13g00 : Rút số độc đắc : Noel 2013 - Draw the special lottery of 2013

+ 13g30 : Bế mạc - Conclusion

 6.    Ban Tổ chức : Organizers

-          Tổ chức : Caritas Thái bình – Thai Bình Charity Commission

Ø  Fr. Joseph Pham Văn Thiện

-          Linh hướng : (Spiritual Director)

Ø  Đức Cha Giáo phận  (Local Bishop)

-          Trưởng ban : Cha Giuse Trịnh Tiến Thành

Ø  Director in charge : Fr. Joseph Trinh Tiến Thành

-          Phó 1 trưởng điều hành : Cha Vinh sơn Ngô Thái Phong

Ø  1st Vice Director : in charge of organization : Fr. Vincent Ngô Thái Phong

-          Phó 2 ngoại vụ : Cha Gioan Yên

Ø  2nd Vice Director in charge of foreign affairs : Fr. John Yen  

7.    Nội quy : Intergroups’ rules

Ø  Mọi người thiện chí đều được mời tham gia Ban tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau : tất cả chỉ vì các em khuyết tật

All the good volunteer people are invited to participate in the Organization Group by different ways : all for the handicapped youth !

Ø  Tham gia bằng cầu nguyện

Participating by prayers

Ø  Tự nguyện đi tháp tùng các em để giúp đỡ các em suốt cả hành trình

By accompanying and helping the handicapped youth the whole journey

Ø  Tự nguyện đến tham gia phục vụ : việc ăn ở, đi lại, ngủ nghỉ, vệ sinh, giải trí, nấu ăn , dọn bàn ăn, rửa chén bát, quét dọn vệ sinh…

By coming and willing to serve them in : eating, living, walking, sleeping, going to restroom, playing, cooking, serving the tables, washing the bowls , sweeping and cleaning the house etc..

Ø  Tham gia bằng cách ủng hộ  : “Ủng hộ tiền bạc, đồ dùng, của cải, vật chất …

By supporting : finance, goods, materials, etc..

8.    Trưởng các ban ngành : Các Tình nguyện viên Don Bosco đảm trách

In charge of different offices : Don Bosco Volunteers

Ø  Phụng vụ : Liturgy

Ø  Âm thanh : Sound

Ø  Ánh sáng : Light

Ø  Sân khấu : Stage

Ø  Văn nghệ  : Academy

Ø  Tiếp tân : Reception

Ø  Ẩm thực : Food

Ø  Y tế : Medical

Ø  Khám bịnh : Medical care

Ø  Hội chợ : Kermess - Funfair

Ø  Phát thưởng : Rewards distribution

Ø  Giữ xe : Cars & Honda keepers

Ø  Trật tự : Discipline

Ø  Xếp chổ ngủ : Dormitory

Ø  Xếp các bàn ăn : Refectory

Ø  Dọn đồ ăn : Preparing foods

Ø  Rửa chén bát : Dishes washing

Ø  Môi trường : Environment

 9.    Hội chợ : Các Tình nguyện viên Don Bosco đảm trách

     In charge of Kermess funfair : Don Bosco Volunteers

-          Ban tổ chức hội chợ : Organizers of the Kermess

Ø  Trưởng ban :In charge

Ø  Phó ban : Vice in charge

-          Địa điểm  (Place)

Ø  Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình – 6 Trần Hưng Đạo Thái Bình.

At the Bishop’s House – 6th  Tran Hung Dao street – Thai Binh Province

-          Số quầy hội chợ (50 quầy) : (Kermess counters = 50)

Ø  Trung bình : 20-25 em/1 quầy = 50 quầy

Ø  Các loại gian hàng Hội chợ : List of the kermess counters

-          Cách chơi hội chợ : How to enjoy the Kermess

Ø  Vé chơi (ny games tickets)

Ø  Vé trúng (để mua đồ) + vé xổ số ( using the games ticket to buy the kermess items)

10. Trách nhiệm của TrưởngNhóm : Responsabilities of the Group leader

+ Tích cực cộng tác với ban tổ chức trong các việc được yêu cầu

    Zealous cooperation with the organizers in all the given works

+ Trách nhiệm chăm sóc + theo dõi các thành viên của mình.

     Responsble of following and caring his own group’s members

+ Nộp danh sách : tên + địa chỉ + điện thoại + email của mỗi nhóm

    Register the list of the group : names, address, phone and email of the group

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Binh Diocese,  1st Novemeber 2013

Msgr.Peter Nguyen Van De Sdb

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm