Danh mục bài viết

Cập nhật 11/8/2020 - 3:51 - Lượt xem 2687

Thứ Tư tuần 19 Thường Niên

"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em".

 

 

Tin Mừng: Mt 18, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.

"Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.

"Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy".

 

Suy niệm 1: Sủa Lỗi Người Anh Em _ Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ.

Trong Giáo hội ngay từ thuở ban đầu, đã có những người sai lỗi. 
Nếu đó chỉ là những sai lỗi nhỏ giữa các cá nhân trong cộng đoàn 
thì cần tha thứ cho nhau (Lc 17, 3-4). 
Nhưng nếu đó là những sai lỗi nghiêm trọng đụng chạm đến cộng đoàn, 
vô tình hay cố ý sống ngược với giáo huấn căn bản của Đức Giêsu, 
thì cộng đoàn không thể nhắm mắt làm ngơ 
mà không sửa sai cho người anh em phạm lỗi. 
Bài Tin Mừng hôm nay phản ánh cách sửa lỗi trong cộng đoàn thánh Mátthêu. 
Người phạm lỗi nặng ở đây vẫn được gọi là người anh em (c. 15). 
Tiến trình sửa sai huynh đệ này diễn ra từ từ, từng bước một. 
Bước này thất bại mới chuyển qua bước kế tiếp. 
Bước một là cuộc gặp gỡ kín đáo giữa người sửa lỗi và người phạm lỗi. 
Mục đích là để giúp người phạm lỗi biết lắng nghe lời góp ý chân tình, 
nhận ra lỗi của mình và thay đổi cuộc sống cho phù hợp. 
Bước hai diễn ra khi bước một thất bại, khi người phạm lỗi không chịu nghe. 
Người sửa lỗi sẽ đem theo hai, ba người nữa để tăng sức thuyết phục. 
Nếu người phạm lỗi vẫn khăng khăng không nghe, 
thì bước kế tiếp là phải đưa chuyện này ra trước Giáo hội địa phương (c. 17). 
Bước cuối cùng chỉ xảy ra khi người anh em ấy vẫn ngoan cố, 
không muốn nghe tiếng nói của cộng đoàn Giáo hội, 
nghĩa là tự đặt mình ra ngoài sự hiệp thông với cộng đoàn tín hữu, 
thì Giáo hội đành lòng không nhận anh ấy như phần tử của Giáo hội nữa. 
Có thể ngày nay Giáo hội có những cách sửa lỗi khác, 
nhưng những nét dưới đây vẫn giữ nguyên giá trị: 
coi người phạm lỗi như anh em và không muốn mất người ấy, 
kiên trì đối thoại, cố gắng để người anh em ấy nghe ra và nhận lỗi, 
kín đáo giữ thanh danh cho người ấy, đi từng bước trước khi quyết định. 
Ngay cả khi Giáo hội đã đưa ra quyết định cuối cùng, 
thì việc trở lại với cộng đoàn vẫn luôn mở ngỏ, nếu người ấy muốn làm hòa. 
Đức Giêsu phục sinh đã cho Giáo hội dưới quyền thánh Phêrô 
được quyền tháo cởi và ràng buộc (Mt 16, 19b; Ga 20, 23) 
khi phải đưa ra các quyết định về những phần tử của mình (c. 18). 
Sự hiện diện của những nhóm nhỏ trong cộng đoàn là điều có từ xưa. 
Tuy nhóm chỉ có hai người, nhưng nếu họ đồng lòng xin một ơn nào đó, 
thì Cha trên trời sẽ ban cho (c. 19). 
Có nhóm hai hay ba người hội họp với nhau nhân danh Đức Giêsu, 
thì Ngài có mặt ở trong cuộc gặp gỡ đó, và Ngài ở giữa họ (c. 20). 
Đức Giêsu là Đấng Emmanuen, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1, 23). 
Đức Giêsu phục sinh cũng hứa ở với các môn đệ cho đến tận thế (Mt 28, 20). 
Chính vì thế Ngài hiện diện một cách kín đáo, thầm lặng 
nơi những cuộc hội họp nhỏ bé nhất giữa các tín hữu. 
Thiên Chúa đã đi với dân Ngài trong hoang địa. 
Hôm nay Chúa Giêsu vẫn đồng hành với chúng ta khi ta để cho Ngài quy tụ. 
Ngài vẫn hiện diện ở nơi nhóm bạn có chung một niềm tin và tình yêu. 

Lạy Chúa Giêsu, 
cuộc đời chúng con diễn ra quanh những chiếc bàn, 
làm bằng những chất liệu khác nhau, 
kiểu dáng khác nhau, đặt ở những chỗ khác nhau. 
Nơi bàn học, 
Ngài mở trí tuệ chúng con 
trước những chân trời mới, 
và dạy chúng con học đạo làm người. 
Nơi bàn ăn, 
Ngài nuôi dưỡng thân xác chúng con 
để chúng con có sức phục vụ tha nhân. 
Nơi bàn làm việc, 
Ngài cho chúng con được cộng tác với Ngài 
trong việc xây dựng thế giới đại đồng huynh đệ. 
Nơi bàn thờ, 
Ngài cho chúng con được hiệp thông với Ngài, 
và hiệp nhất với nhau qua một tấm bánh thánh. 
Lạy Chúa, 
giờ đây chúng con ngồi quanh chiếc bàn này, 
để gặp gỡ, chia sẻ, để bàn bạc, thảo luận, 
để cùng nhau tìm ý Chúa và đem ra thực hành. 
Xin thánh hóa những chiếc bàn chúng con sử dụng 
để tất cả trở nên con đường 
đưa chúng con đến hưởng bàn tiệc thiên quốc. Amen. 

 

Suy Niệm 2: Hiệp Thông Huynh Ðệ

Một linh mục quản xứ nọ bất ngờ nhận được một cú điện thoại hỏi xin cho biết nhân vật quan trọng X có đến tham dự Thánh lễ sáng Chúa Nhật tới hay không? Vị linh mục trả lời: "Tôi không biết gì về chương trình của nhân vật đó; ông ta có đến hay không, tôi không biết; nhưng tôi có thể báo cho anh biết chắc chắn rằng trong Thánh lễ đó, có một vị thượng khách sẽ hiện diện với chúng ta, đó là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa".

Câu trả lời trên đây có thể thức tỉnh chúng ta về thái độ trong sinh hoạt phụng vụ của cộng đoàn. Chúng ta thường muốn có và hãnh diện vì sự hiện diện của những nhân vật quan trọng trong những cử hành phụng vụ; trong khi đó, chúng ta lại bỏ quên hoặc lơ là với một nhân vật quan trọng nhất, đó là Chúa Giêsu Kitô.

Chương 18 Tin Mừng Mátthêu gồm những giáo huấn của Chúa Giêsu về thái độ của người môn đệ trong cộng đoàn. Ở đây chúng ta đọc thấy điểm căn bản cho giáo lý về Giáo Hội như một sự hiệp thông, một cộng đoàn, một thân thể của Chúa Kitô. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết: "Ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở giữa họ". Ðây là yếu tố quyết định cho lời cầu xin của chúng ta, vì chính Chúa Giêsu mới là Ðấng làm cho lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời.

Một điểm nữa được nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay, đó là thái độ phải có đối với những người tội lỗi trong cộng đoàn. Tội lỗi, nết xấu, đó là một thực tại không thể tránh được, dù đó là cộng đoàn do chính Chúa Giêsu qui tụ. Cộng đoàn có Chúa hiện diện, nhưng đồng thời là cộng đoàn bao gồm những con người yếu đuối, có thể lỗi phạm. Lời Chúa dạy về việc sửa lỗi huynh đệ cần được chúng ta lưu tâm: Kẻ phạm lỗi kia là người anh em chúng ta, chứ không phải là kẻ thù. Lời khuyên, sự nâng đỡ, sửa lỗi riêng tư phải là bước đầu tiên; kế đến là việc sửa lỗi chung nhờ sự hỗ trợ của cộng đoàn; cuối cùng là phán quyết của vị đại diện đã được Chúa trao cho tác vụ bảo vệ sự hiệp nhất và hiệp thông cũng như chữa trị những gì làm hại đến cộng đoàn.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kiểm điểm lại thái độ sống của chúng ta: chúng ta đã làm gì để duy trì sự hiệp nhất trong cộng đoàn? Chúng ta đã đối xử ra sao trước tội lỗi của chính mình cũng như của người khác?

Xin Chúa tha thứ và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi mà tự sức riêng, chúng ta không thoát được. Xin Chúa luôn hiện diện với chúng ta, để chúng ta sống hiệp nhất với nhau và được ơn cứu độ.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm