Danh mục bài viết

Cập nhật 3/8/2020 - 8:19 - Lượt xem 2880

Thứ Ba tuần 18 Thường Niên

"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".

 

 

Tin Mừng: Mt 14, 22-36

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa" và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ". Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến". Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con". Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!"

{Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành}.

 

Suy niệm 1: Xin Cứu Con _ Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ.

Bài Tin Mừng hôm nay là một loạt những kinh nghiệm thiêng liêng. 
Có thể chúng ta ít nhiều đều đã có những kinh nghiệm này. 
Thầy Giêsu là một nhà giáo nhân từ và cương quyết. 
Ngài giáo dục các môn đệ bằng cách đưa họ vào những kinh nghiệm. 
Kinh nghiệm bị Thầy bắt buộc phải qua bờ bên kia (c. 22), 
dù họ rất muốn ở lại bờ bên này để nếm dư vị của thành công vừa rồi. 
Sau phép lạ nhân bánh, người ta định tôn Thầy lên làm vua (Ga 6, 15). 
Chỉ cần Thầy gật đầu là trò được chia sẻ tiếng tăm và quyền lực. 
Các môn đệ đã bị ép lên thuyền, ngay lập tức, lúc chạng vạng tối. 
Kinh nghiệm bị sóng đánh vì ngược gió. 
Thuyền đã xa bờ mấy cây số, tiến tới không được, lùi lại cũng không xong. 
Vào lúc khó khăn ấy lại không có Thầy ở trong thuyền. 
Hầu như suốt đêm các môn đệ phải vất vả chèo chống với sóng gió. 
Họ phải tập chiến đấu trong đêm tối khi không có Thầy ở bên. 
Họ có nghĩ quyết định của Thầy là sai lầm, vội vã không ? 
Kinh nghiệm hốt hoảng, sợ hãi và được trấn an. 
Mãi đến lúc gần sáng, Thầy Giêsu mới đi trên biển mà đến với các môn đệ. 
Ngài đến khi họ chưa thấy rõ mặt Ngài. 
Ngài đến vào lúc bất ngờ và đến theo cách bất ngờ, khiến họ khiếp kinh. 
Ngài đến đem bình an mà họ tưởng là ma quái đe dọa (c. 26). 
Quả thật có những lúc không dễ nhận ra là Chúa đang đến với mình. 
Chúa đến làm các môn đệ sợ hãi hơn cả sóng gió. 
Nhưng “Cứ yên tâm, chính Thầy đây. Đừng sợ !” (c. 27). 
Kinh nghiệm tự đưa mình vào một thách đố của lòng tin. 
Một mặt Phêrô vẫn chưa tin trọn vẹn khi nói câu: Nếu quả là Thầy…(c. 28). 
Nhưng mặt khác ông lại rất táo bạo khi dám xin ơn đi trên mặt nước. 
Ông coi đó là cách thức chắc chắn nhất để biết có phải là Thầy không. 
Nếu đúng là Thầy thì Thầy cũng có thể cho mình làm được như Thầy. 
Chỉ cần Thầy truyền lệnh là đủ, Phêrô tin như thế. 
Kinh nghiệm đi trên mặt nước và kinh nghiệm bị chìm. 
Khi được Thầy cho phép, Phêrô đã dám từ thuyền bước xuống biển động. 
Và ông đã đi được một quãng không rõ bao xa (c. 29). 
Mặt nước cứng như đá hay người ông trở nên nhẹ bổng? 
Bây giờ thì đúng là Thầy rồi, chỉ Thầy mới cho mình làm được như Thầy. 
Phêrô sung sướng tiến về phía Thầy với lòng tin đang lớn lên. 
Nhưng khi gặp gió thổi mạnh thì ông lại sợ, lại hoài nghi, yếu tin. 
Ông mất tập trung vào sự hiện diện quyền năng của Thầy và bị chìm. 
Người ta có thể bị chìm ngay khi biết Chúa ở trước mặt. 
Kinh nghiệm được Thầy nắm tay mà dắt vào thuyền. 
Khi Phêrô kêu cứu, Thầy Giêsu đã giữ ông khỏi bị nước nuốt chửng. 
Sau đó hẳn hai Thầy trò đã cùng nhau đi trên sóng mà về thuyền. 
Khi cả hai lên thuyền thì gió lặng, chẳng cần Thầy phải dẹp yên sóng gió. 
Các kinh nghiệm môn đệ vừa trải qua thật kinh khủng và gần gũi với ta. 
Buồn bực, sợ hãi, căng thẳng, bình an, nghi ngờ, chới với, hạnh phúc. 
Đời Kitô hữu là một chuỗi những kinh nghiệm như thế. 
Chúng ta tưởng Chúa bỏ rơi, Chúa vắng mặt, Chúa là ma làm ta sợ hãi. 
Đơn giản Chúa là Thầy biết cách làm ta trưởng thành qua kinh nghiệm. 
Cuối cùng chúng ta sẽ nhìn nhận: “Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa” (c. 33). 

Lạy Chúa Giêsu, 
con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô, 
nhưng nhiều khi con cảm thấy 
sống đức tin giữa lòng cuộc đời 
chẳng khác nào đi trên mặt nước. 
Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn. 
Có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu. 
Cả sự nặng nề của thân xác con 
cũng kéo ghì con xuống. 
Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng. 
Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi. 
Xin cứu con khi con hầu chìm. 
Xin nắm lấy tay con khi con quỵ ngã. 
Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con, 
để con trở nên nhẹ tênh 
mà bước những bước dài hướng về Chúa. Amen. 

 

Suy Niệm 2: Chúa Ði Trên Biển

Thiên Chúa tỏ ra là một nhà giáo dục đại tài: Ngài luôn tôn trọng tư tưởng, dự định của con người, nhưng với thời gian và qua dòng lịch sử, Ngài thanh lọc, kiện toàn những gì không phù hợp với Nước Trời. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người cũng đi theo đường lối đó, như chúng ta có thể thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.

Sau khi cho dân chúng ăn no, Chúa Giêsu buộc các môn đệ lên đò sang bờ bên kia. Giải tán dân chúng xong, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Các môn đệ vâng lời Thầy ra đi, nhưng có lẽ các ông không được hài lòng. Các ông đã hết sức kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa Giêsu làm vua, cơ hội đó hôm nay đã đến, nhưng Chúa lại từ chối. Không những bỏ lỡ cơ hội, Chúa còn ra lệnh cho các ông lập tức rời bỏ hiện trường. Bất mãn, chán nản và mệt nhọc làm cho các ông ngã lòng. Chúa Giêsu biết rõ tâm trạng của các ông, không những bằng ánh mắt và bằng cả cõi lòng khi Ngài cầu nguyện trên triền núi. Ngài thấy các ông chèo chống ngược với sóng gió và ngược với cả ý muốn. Chính lúc đó, Ngài đi trên mặt biển để đến với các ông. Ngài đã làm như thế để các ông hiểu rằng Ngài có quyền năng trên các tạo vật, Ngài có chương trình của Ngài và Ngài sẽ thực hiện chương trình ấy khi giờ của Ngài đến.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt tất cả niềm tin vào quyền năng của Chúa. Ngài có chương trình cho mỗi người chúng ta. Ðiều quan trọng không phải là chúng ta bắt Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, để rồi khi không được như ý nguyện, chúng ta tỏ ra buồn phiền, than trách Chúa. Trái lại, chúng ta hãy đặt hết tin tưởng vào Chúa, Ngài vẫn hiện diện để sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Hãy phó thác vào quyền năng yêu thương của Ngài và như thế tâm hồn chúng ta sẽ được bình an.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm