Danh mục bài viết

Cập nhật 19/11/2020 - 22:25 - Lượt xem 128244

Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình

Danh sách Linh mục đương nhiệm Giáo phận Thái Bình (cập nhật tháng 6 năm 2020).

 

1. Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình

01
Lm Phêrô Nguyễn Văn Bang
Năm sinh: 20/10/1980
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Trung Đồng
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
02
Lm Đaminh Nguyễn Văn Bảng
Năm sinh: 17/3/1975
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đan Chàng
Địa chỉ: xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
03
Lm Đaminh Nguyễn Văn Bích
Năm sinh: 21/5/1964
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
04
Lm Giuse Phạm Đức Bình
Năm sinh: 2/1/1960
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Cổ Việt
Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
05
Lm Đaminh Đặng Văn Cầu
Năm sinh: 17/7/1962
Chịu chức Lm: 9/3/1996
Giáo vụ: Giám đốc ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức
Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
06
Lm Giuse Trần Xuân Chiêu
Năm sinh: 14/5/1950
Chịu chức Lm: 16/10/1977
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nghĩa Chính
Địa chỉ: xã Phú Xuân, Tp. Thái Bình
07
Lm Antôn Nguyễn Văn Chuẩn
Năm sinh: 1975
Chịu chức Lm: 7/6/2013
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Ngọc Châu
Địa chỉ:  xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
08
Lm Giuse Nguyễn Tri Chúc
Năm sinh: 16/11/1944
Chịu chức Lm: 16/10/1977
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thuần Túy
Địa chỉ: xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
09
Lm Giuse Phạm Văn Chức
Năm sinh: 20/8/1973
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Bạch Long
Địa chỉ:  xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
10
Lm Gioakim Đặng Văn Diễn
Năm sinh: 10/1/1975
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hải Linh
Địa chỉ: xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
11
Lm Giuse Mai Trần Diện
Năm sinh: 24/10/1976
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
12
Lm Giuse Mai Văn Diện
Năm sinh: 1/3/1972
Chịu chức Lm: 29/11/2005
Giáo vụ: Giám học ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức
Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
13
Lm Giuse Mai Văn Duẩn
Năm sinh: 24/3/1978
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Duyên Lãng
Địa chỉ: xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
14
Lm Giuse Phạm Công Dũng
Năm sinh: 1970
Chịu chức Lm: 19/3/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Lương Điền
Địa chỉ: xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
15
Lm Gioan B. Đỗ Bá Dương
Năm sinh: 12/10/1959
Chịu chức Lm: 9/3/1996
Giáo vụ: Quản hạt Thái Thuỵ Chánh xứ Giáo xứ Thượng Phúc Giáo xứ Xá Thị
Địa chỉ: xã Thuỵ Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
16
Lm Augustinô Đỗ Duy Đại 
Năm sinh: 6/2/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
17
Lm Tôma Aquinô Trần Xuân Đại
Năm sinh: 28/4/1970
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ:  Quản nhiệm Giáo xứ Bích Du
Địa chỉ: xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
18
Lm Tôma Aquinô Trần Minh Điện
Năm sinh: 3/5/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2017
Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Ngọc Đồng
Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
19
Lm Vinhsơn Nguyễn Minh Đoan
Năm sinh: 11/4/1984
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
20
Lm Micae Nguyễn Văn Đô
Năm sinh: 27/7/1982
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
21
Lm Đaminh Nguyễn Văn Đạm
Năm sinh: 8/9/1949
Chịu chức Lm: 22/2/2006
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vân Am
Địa chỉ: xã Thuỵ Quỳnh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
22
Lm Augustinô Nguyễn Văn Đề
Năm sinh: 1947
Chịu chức Lm: 22/2/2006
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đông Khê
Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
23
Lm Phêrô Trần Duy Điển
Năm sinh: 25/4/1945
Chịu chức Lm: 22/2/2006
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Lỗ
Địa chỉ: xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
24
Lm Luca Nguyễn Văn Định
Năm sinh: 15/7/1954
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đồng Quan
Địa chỉ: xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
25
Lm Đaminh Đặng Văn Gia
Năm sinh: 1943
Chịu chức Lm: 13/8/1972
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phục Lễ
Địa chỉ: xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
26
Lm Giuse Nguyễn Văn Giang
Năm sinh: 18/3/1981
Chịu chức Lm: 24/6/2012
Hiện nay: Du học nước Pháp
27
Lm Vinhsơn Đỗ Văn Hà
Năm sinh: 10/8/1972
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trung Thành
Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
28
Lm Đaminh Bùi Ngọc Hải
Năm sinh: 1970
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tây Làng
Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
29
Lm Đaminh Phạm Bá Hàn
Năm sinh: 2/11/1940
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Trụ sở Thái Bình
Địa chỉ: 56- Nguyễn Văn Lạc, F.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
30
Lm Giuse Đặng Văn Hậu
Năm sinh: 19/10/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hữu Tiệm
Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
31
Lm Phêrô Trần Xuân Hiền
Năm sinh: 19/10/1981
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Ngô Xá
Địa chỉ: xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
32
Lm Antôn Nguyễn Văn Hiện 
Năm sinh: 1/2/1973
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đại Điền
Địa chỉ: xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
33
Lm Giuse Dương Văn Hiếu
Năm sinh: 6/2/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tần Nhẫn
Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Thái Bình
34
Lm Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh
Năm sinh: 1969
Chịu chức Lm: 29//11/2005
Giáo vụ: Quản hạt Đông Hưng Chánh xứ Giáo xứ An Lập
Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
35
Lm Vinhsơn Nguyễn Hoà
Năm sinh: 15/1/1973
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thanh Minh
Địa chỉ: xã Nam Hông, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
36
Lm Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn 
Năm sinh: 25/9/1981
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Võng Phan
Địa chỉ: xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
37
Lm Vinhsơn Nguyễn Văn Hoàng
Năm sinh: 7/3/1945
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Danh Giáo
Địa chỉ: xã Thái Đô, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
38
Lm Gioakim Đặng Văn Hội
Năm sinh: 10/12/1977
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hữu Vy
Địa chỉ: xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
39
Lm Phêrô Đinh Văn Hùng 
Năm sinh: 5/1/1957
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Giáo vụ: Quản hạt Đông Hưng Yên, Chánh xứ Giáo xứ Cao Xá
Địa chỉ: TT Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
40
Lm Giuse Trần Xuân Hùng (Hoạt) 
Năm sinh: 15/10/1974
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Văn Lăng
Địa chỉ: xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình
41
Lm Vinhsơn Trần Văn Hùng
Năm sinh: 25/7/1954
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Biên
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
42
Lm Vinhsơn Vũ Văn Hướng 
Năm sinh: 1957
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Giáo vụ: Quản hạt Bắc Tiền Hải Chánh xứ Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch
Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
43
Lm Augustinô Nguyễn Quang Huy
Năm sinh: 3/12/1962
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cổ Việt
Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
44
Lm Giuse Đỗ Trọng Huy
Năm sinh: 20/6/1971
Chịu chức Lm: 29/11/2005
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phú Lạc
Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
45
Lm Giuse Nguyễn Đình Huynh
Năm sinh: 9/1/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thân Thượng
Địa chỉ: xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
46
Lm Giuse Nguyễn Văn Kha
Năm sinh: 14/9/1962
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vạn Đồn
Địa chỉ: xã Thuỵ Hồng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
47
Lm Phêrô Nguyễn Đình Lam
Năm sinh: 2/8/1966
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp.  Thái Bình
48
Lm Antôn Tô Duy Lâm 
Năm sinh: 5/6/1980
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Khúc Mai
Địa chỉ: xã Thuỵ Thanh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
49
Lm Phêrô Chu Duy Mạc
Năm sinh: 29/1/1965
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hạ Lễ
Địa chỉ: xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
50
Lm Giuse Mai Trần Minh
Năm sinh: 20/8/1972
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thái Nội
Địa chỉ: xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
51
Lm Phêrô Vũ Khắc Năng 
Năm sinh: 27/10/1975
Chịu chức Lm: 27/11/2009
Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
52
Lm Giuse Mai Trần Nga
Năm sinh: 12/10/1949
Chịu chức Lm: 16/10/1977
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Mỹ Đình
Địa chỉ: xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
53
Lm Đaminh Đặng Hữu Nghị
Năm sinh: 3/10/1975
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Lạc Thành
Địa chỉ: xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
54
Lm Giuse Đinh Xuân Ngọc
Năm sinh: 1/5/1971
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thanh Châu
Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
55
Lm Giêrônimô Trần Văn Ngữ  
Năm sinh: 1960
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Truyền Tin
Địa chỉ: xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
56
Lm Giuse Bùi Đình Nguyện
Năm sinh: 1/10/1971
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tân Mỹ
Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
57
Lm Augustinô Trần Thế Nhận 
Năm sinh: 4/7/1972
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đông Thành
Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
58
Lm Đaminh Nguyễn Cao Phi
Năm sinh: 28/11/1961
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hợp Châu
Địa chỉ: xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
59
Lm Vinhsơn Ngô Thái Phong 
Năm sinh: 5/5/1973
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Hiện nay: Du học nước Mỹ

60

Lm Giuse Trần Quốc Phong 
Năm sinh: 20/1/1982
Chịu chức Lm: 1/2/2018
Hiện nay: Du học Hàn Quốc
61
Lm Vinhsơn Trịnh Xuân Phong 
Năm sinh: 24/11/1947
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tân Châu
Địa chỉ: xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
62
Lm Đaminh Đặng Thái Phúc
Năm sinh: 6/5/1976
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Bồ
Địa chỉ: Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
63
Lm Giuse Bùi Văn Phương
Năm sinh: 9/1/1964
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ An Lạc
Địa chỉ: xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
64
Lm Đaminh Nguyễn Văn Quát
Năm sinh: 28/10/1954
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Giáo Nghĩa
Địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
65
Lm Phêrô Nguyễn Văn Quỳ
Năm sinh: 1/9/1953
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lương Đống 
Địa chỉ: xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
66
Lm Vinhsơn Mai Thành Sơn 
Năm sinh: 20/5/1953
Chịu chức Lm: 15/8/1988
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Gia Lạc
Địa chỉ: xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
67
Lm Vinhsơn Phạm Văn Sơn 
Năm sinh: 12/6/1972
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nguyệt Lãng
Địa chỉ: xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
68
Lm Phanxicô Atsidi Nguyễn Tiến Tám 
Năm sinh: 1/10/1952
Chịu chức Lm: 9/3/1996
Giáo vụ: Quản hạt Kiến Xương Chánh xứ Giáo xứ Đền thánh Cao Mại
Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
69
Lm Giuse Phạm Đình Tám
Năm sinh: 7/12/1974
Chịu chức Lm: 4/8/2012
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tân Hưng
Địa chỉ: xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
70
Lm Giuse Trần Thanh Tâm
Năm sinh: 25/5/1974
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Dương Cước
Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
71
Lm Phêrô Nguyễn Đình Tân
Năm sinh: 24/5/1958
Chịu chức Lm: 9/3/1996
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Quỳnh Lang
Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
72
Lm Vinhsơn Đỗ Cao Thăng 
Năm sinh: 1942
Chịu chức Lm: 24/2/1978
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ An Châu
Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
73
Lm Đaminh Đào Trung Thành
Năm sinh: 10/10/1950
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Xuân Hoà
Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
74
Lm Giuse Trịnh Tiến Thành
Năm sinh: 24/9/1970
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Chính toà TB
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
75
Lm Phêrô Vũ Hữu Thành
Năm sinh: 8/7/1977
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
76
Lm Đaminh Phạm Thành Thạo
Năm sinh: 20/8/1975
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Duyên Tục
Địa chỉ: xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
77
Lm Phêrô Trần Duy Thể
Năm sinh: 12/6/1977
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trung Châu
Địa chỉ: xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
78
Lm Đaminh Vũ Văn Thiêm
Năm sinh: 16/9/1975
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phú Giáo
Địa chỉ: xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
79
Lm Giuse Phạm Văn Thiện
Năm sinh: 25/3/1964
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Giáo vụ: Quản hạt Tây Hưng Yên, Chánh xứ Giáo xứ Ngọc Đồng Giáo xứ Lê Xá
Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
80
Lm Tôma Aquinô Đoàn Xuân Thoả
Năm sinh: 15/7/1945
Chịu chức Lm: 3/12/1994
Giáo vụ: Quản hạt Nam Tiền Hải Chánh xứ Gx Trung Đồng và Giáo xứ Châu Nhai
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
81
Lm Đaminh Nguyễn Văn Thụ
Năm sinh: 12/3/1975
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đại Hội
Địa chỉ: Bắc Hưng, Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
82
Lm Giuse Trần Văn Thụ
Năm sinh: 24/4/1977
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hoàng Xá
Địa chỉ: xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
83
Lm Giuse Nguyễn Thuân
Năm sinh: 5/9/1967
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hà Xá
Địa chỉ: xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
84
Lm Giuse Phạm Đức Thuấn
Năm sinh: 8/4/1978
Chịu chức Lm: 8/12/2017
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Xá
Địa chỉ: xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
85
Lm Đaminh Trịnh Văn Thục
Năm sinh: 1972
Chịu chức Lm: 29/11/2005
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Lạc Đạo
Địa chỉ: Tổ 26, P.Trần Lãm, Tp. Thái Bình
86
Lm Đaminh Trần Văn Thức
Năm sinh: 1972
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Sài Quất
Địa chỉ: xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
87
Lm Giuse Trần Văn Thực
Năm sinh: 7/8/1974
Chịu chức Lm: 29/11/2005
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tràng Lũ
Địa chỉ: xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
88
Lm Vinhsơn Phạm Văn Thượng 
Năm sinh: 16/4/1975
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Châu Nhai
Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
89
Lm Đaminh Trương Văn Thuỵ
Năm sinh: 12/3/1973
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
90
Lm Phanxicô Xavie Phạm Công Tiến
Năm sinh: 10/9/1983
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Phục Lễ
Địa chỉ: xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
91
Lm Phanxicô Xavie Ngô Văn Toan 
Năm sinh: 15/6/1964
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Giáo vụ: Quản hạt Thành Phố, Chánh xứ Giáo xứ Sa Cát
Địa chỉ: P. Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình
92
Lm Đaminh Vũ Minh Trí
Năm sinh: 15/12/1969
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vinh Sơn
Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
93
Lm Phanxicô Xavie Đinh Văn Trí 
Năm sinh: 18/8/1965
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Quan Cao
Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
94
Lm Giuse Nguyễn Văn Triển
Năm sinh: 1/3/1963
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm  Giáo xứ Đông A
Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 
95
Lm Đaminh Trần Xuân Trịnh
Năm sinh: 25/7/1982
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Cổ Việt
Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
96
Lm Đaminh Bùi Thế Truyền
Năm sinh: 28/5/1975
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Bồng Tiên
Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 
97
Lm Đaminh Nguyễn Mạnh Trường
Năm sinh: 13/12/1983
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Thuần Túy
Địa chỉ: xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
98
Lm Giuse Nguyễn Hữu Tuân
Năm sinh: 14/6/1976
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Thái 
Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
99
Lm Giuse Vũ Thanh Tuấn
Năm sinh: 22/2/1980
Chịu chức Lm: 7/2/2014
Hiện nay: Du học nước Pháp
100
Lm Augustinô Phạm Quang Tường 
Năm sinh: 9/8/1954
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cao Mộc
Địa chỉ: xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
101
Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên
Năm sinh: 19/2/1977
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hưng Yên
Địa chỉ: 76 - Bãi Sậy, Tp. Hưng Yên
102
Lm Giuse Trần Xuân Ứng
Năm sinh: 3/2/1980
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thục Thiện
Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
103
Lm Đaminh Nguyễn Văn Vực
Năm sinh: 10/3/1978
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trà Vy
Địa chỉ: xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
104
Lm Giuse Nguyễn Văn Vương
Năm sinh: 2/9/1980
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Giáo vụPhụ tá Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch
Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
105
Lm Gioan B. Bùi Như Xành (Thượng)
Năm sinh: 30/9/1980
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ An Châu
Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
106
Lm Gioan Chu Văn Yên
Năm sinh: 28/8/1974
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Giáo vụ: Thư ký - văn phòng TGM TB
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

 

2. Danh sách Linh mục Dòng đang phục vụ tại Giáo phận Thái Bình

01
 
Lm Đaminh Trần Quốc Bảo, SDD                                                        
Năm sinh: 20/01/1971
Chịu chức Lm: 19/6/2012
Giáo vụ:  Quản nhiệm Giáo xứ Bồ Ngọc
Địa chỉ:  xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
02
Lm Phêrô Vêrôna Trần Văn Cẩm, OP
Năm sinh: 21/12/1965
Chịu chức Lm: 11/6/2010
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Minh Nghĩa
Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
03
Lm Gioan Trần Ngọc Cương, SDB
Năm sinh: 15/7/1949
Chịu chức Lm: 17/12/1992
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đức Ninh
Địa chỉ: xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
04
Lm Batôlômêô M. Vũ Quý Cường, CRM
Năm sinh: 21/11/1963
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Chức vụ: Quản nhiệm Giáo họ An Thái
Địa chỉ: xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
05
Lm Phêrô Phạm Ngọc Chinh, SDB 
Năm sinh: 19/3/1948
Chịu chức Lm: 1/8/1993
Giáo vụ: Mái ấm Cát Đàm
Địa chỉ: xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
06
Lm Giuse-Tuân M. Mai Văn Chung, CRM
Năm sinh: 20/11/1965
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Kim Châu
Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
07
Lm Vinhsơn P.M Phạm Quốc Dũng, CRM
Năm sinh: 20/10/1976
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thiên Lộc
Địa chỉ: xã Thái Hưng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
08
Lm Gioan B. Trần Văn Hào , SDB
Năm sinh: 12/5/1958
Chịu chức Lm: 6/1/1994
Giáo vụ: Giáo xứ Trại Gạo
Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
09
Lm Giuse M. Phan Xuân Hào, CRM
Năm sinh: 5/8/1966
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đức Long
Địa chỉ: xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
10
Lm Giuse Lê Xuân Hiệp, OP 
Năm sinh: 10/8/1977
Chịu chức Lm: 9/7/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lai Ổn
Địa chỉ: xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
11
Lm Giuse Mai Văn Hoàn, SDD
Năm sinh: 19/10/1970
Chịu chức Lm: 11/6/2011
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Cao Bình
Địa chỉ: xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
12
Lm Gioan M. Đặng Đăng Khoa, CRM
Năm sinh: 29/8/1976
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Minh Đức, Giáo xứ Ninh Cù
Địa chỉ: xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
13
Lm Gioan Bosco M. Cao Thọ Hùng (Uy), CRM
Năm sinh: 1/5/1964
Chịu chức Lm: 9/6/2013
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Vĩnh Phúc
Địa chỉ: xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
14
Lm Giuse Bùi Ngọc Lành, MF
Năm sinh: 22/6/1974
Chịu chức Lm: 14/10/2009
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thuỵ Lôi
Địa chỉ: xã Thuỵ Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
15
Lm Gap. M. Nguyễn Hoàng Long, CRM
Năm sinh: 21/1/1977
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Cam Châu
Địa chỉ: xã Thuỵ Liên, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
16
Lm Antôn M. Nguyễn Đăng Lộc, CRM
Năm sinh: 16/9/1955
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đống Cao
Địa chỉ: xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
17
Lm Gioan Maria Vũ Đức Mẫn, CRM
Năm sinh: 26/6/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2017
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hàm Tải
Địa chỉ: xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
18
Lm Phêrô Nguyễn Hữu Phước, OFM Conv
Năm sinh: 10/9/1970
Chịu chức Lm: 22/8/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đông Thọ
Địa chỉ: xã Đông Thọ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
19
Lm Giuse Trần Ngọc Phương, MF 
Năm sinh: 1/1/1961
Chịu chức Lm: 10/6/2010
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thủ Chính
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
20
Lm Giuse Phạm Thanh Quang, CssR
Năm sinh: 10/8/1971
Chịu chức Lm: 19/8/2005
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Bổng Điền
Địa chỉ: Bổng Điền Bắc, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
21
Lm Gioan Thánh giá Maria Nguyễn Hữu Tài, CRM
Năm sinh: 20/8/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2019
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lực Điền 
Địa chỉ: xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
22
Lm Giuse Nguyễn Văn Tấn (Tuần), CSJB
Năm sinh: 5/1/1954
Chịu chức Lm: 2000
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Phú Lễ
Địa chỉ: Phú Lễ, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
23
Lm Đaminh M. Vũ Văn Thái, CRM
Năm sinh: 24/11/1975
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Chấp Trung
Địa chỉ: xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
24
Lm Giuse Đinh Văn Thắng, MF
Năm sinh: 4/10/1981
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ An Vỹ
Địa chỉ: xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
25
Lm Giuse Nguyễn Văn Thắng, CSC
Năm sinh: 18/1/1978
Chịu chức Lm: 23/5/2017
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tiên Chu
Địa chỉ: Tiên Chu, Hồng Nam, Tp. Hưng Yên
26
Lm Giuse Lại Ngọc Tuấn, CM
Năm sinh: 4/4/1976
Chịu chức Lm: 11/11/2006
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Phong Lôi
Địa chỉ: xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
27
Lm Micae M. Phạm Văn Tuân, CRM
Năm sinh: 11/12/1978
Chịu chức Lm: 9/6/2013
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Giáo Lạc
Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
28
Lm Micae Maria Nguyễn Văn Tùng, CRM 
Năm sinh: 4/6/1982
Chịu chức Lm: 8/12/2019
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tràng Quan
Địa chỉ: xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
29
Lm Anphongsô Lương Văn Tương, CRM 
Năm sinh: 26/10/1974
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thất Sự
Địa chỉ: xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
30
Lm Anselmô M. Đinh Khắc Tuyên, CRM 
Năm sinh: 6/1/1980
Chịu chức Lm: 8/12/2017
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thuận Nghiệp
Địa chỉ: xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
31
Lm Giuse Nghi M. Thạch Ngọc Vàng, CRM 
Năm sinh: 2/7/1963
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Mai
Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
32
Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP
Năm sinh: 8/3/1973
Chịu chức Lm: 9/6/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cát Đàm
Địa chỉ: xóm 8, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

 

Ghi chú:  Nếu thông tin về quý cha không chính xác, quý cha nào còn thiếu hình ảnh đại diện (hoặc muốn thay đổi hình ảnh), xin báo cho Văn phòng TGM theo Email vanphongtgmtb@yahoo.com, hoặc báo cho Ban truyền thông GPTB theo Email bantruyenthonggptb@gmail.com. Chúng con chân thành cảm ơn.
 
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm