Danh mục bài viết

Cập nhật 26/2/2021 - 21:15 - Lượt xem 135840

Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình

Danh sách Linh mục đương nhiệm Giáo phận Thái Bình (cập nhật tháng 1 năm 2021).

 
1. Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình
01
Lm Phêrô Nguyễn Văn Bang
Năm sinh: 20/10/1980
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Địa chỉ: xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
02
Lm Đaminh Nguyễn Văn Bảng
Năm sinh: 17/3/1975
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
03
Lm Đaminh Nguyễn Văn Bích
Năm sinh: 21/5/1964
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
04
Lm Giuse Phạm Đức Bình
Năm sinh: 2/1/1960
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
05
Lm Giuse Nguyễn Văn Bỉnh (Biên)
Năm sinh: 13/8/1983
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy,  tỉnh Thái Bình
06
Lm Đaminh Đặng Văn Cầu
Năm sinh: 17/7/1962
Chịu chức Lm: 9/3/1996
Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
07
Lm Giuse Trần Xuân Chiêu
Năm sinh: 14/5/1950
Chịu chức Lm: 16/10/1977
Địa chỉ: xã Phú Xuân, Tp. Thái Bình
08
Lm Giuse Vũ Văn Chiều
Năm sinh: 15/3/1983
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
09
Lm Antôn Nguyễn Văn Chuẩn
Năm sinh: 1975
Chịu chức Lm: 7/6/2013
Địa chỉ:  xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
10
Lm Giuse Phạm Văn Chức
Năm sinh: 20/8/1973
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ:  xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
11
Lm Gioan Nguyễn Văn Cương
Năm sinh: 16/10/1985
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: Trụ Sở Thái Bình, 56 Nguyễn Văn Lạc, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
12
Lm Gioakim Đặng Văn Diễn
Năm sinh: 10/1/1975
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Địa chỉ: xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
13
Lm Giuse Mai Trần Diện
Năm sinh: 24/10/1976
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
14
Lm Giuse Mai Văn Diện
Năm sinh: 1/3/1972
Chịu chức Lm: 29/11/2005
Giáo vụ: Giám học ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức
Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
15
Lm Đaminh Nguyễn Văn Khoan (Du)
Năm sinh: 04/3/1985
Chịu chức Lm: 8/12/2020
Địa chỉ: xã Phú Xuân, Tp. Thái Bình
16
Lm Giuse Mai Văn Duẩn
Năm sinh: 24/3/1978
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Địa chỉ: xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
17
Lm Giuse Phạm Công Dũng
Năm sinh: 1970
Chịu chức Lm: 19/3/2007
Địa chỉ: xã Thuỵ Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
18
Lm Gioan B. Đỗ Bá Dương
Năm sinh: 12/10/1959
Chịu chức Lm: 9/3/1996
Địa chỉ: xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
19
Lm Augustinô Đỗ Duy Đại 
Năm sinh: 6/2/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
20
Lm Tôma Aquinô Trần Xuân Đại
Năm sinh: 28/4/1970
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
21
Lm Tôma Aquinô Trần Minh Điện
Năm sinh: 3/5/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2017
Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên
22
Lm Vinhsơn Nguyễn Minh Đoan
Năm sinh: 11/4/1984
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
23
Lm Micae Nguyễn Văn Đô
Năm sinh: 27/7/1982
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
24
Lm Đaminh Nguyễn Văn Đạm
Năm sinh: 8/9/1949
Chịu chức Lm: 22/2/2006
Địa chỉ: xã Thuỵ Quỳnh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
25
Lm Augustinô Nguyễn Văn Đề
Năm sinh: 1947
Chịu chức Lm: 22/2/2006
Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 
26
Lm Vinhsơn Nguyễn Văn Đề
Năm sinh: 20/11/1982
Chịu chức Lm: 8/12/2020
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
27
Lm Phêrô Trần Duy Điển
Năm sinh: 25/4/1945
Chịu chức Lm: 22/2/2006
Địa chỉ: xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
28
Lm Giuse Phạm Văn Điệp
Năm sinh: 03/6/1978
Chịu chức Lm: 8/12/2020
Địa chỉ: xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
29
Lm Luca Nguyễn Văn Định
Năm sinh: 15/7/1954
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Địa chỉ: xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
30
Lm Giuse Nguyễn Văn Giang
Năm sinh: 18/3/1981
Chịu chức Lm: 24/6/2012
Hiện nay: Du học nước Pháp
31
Lm Vinhsơn Đỗ Văn Hà
Năm sinh: 10/8/1972
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
32
Lm Đaminh Bùi Ngọc Hải
Năm sinh: 1970
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
33
Lm Đaminh Phạm Bá Hàn
Năm sinh: 2/11/1940
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Trụ sở Thái Bình
Địa chỉ: 56- Nguyễn Văn Lạc, F.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
34
Lm Giuse Đặng Văn Hậu
Năm sinh: 19/10/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
35
Lm Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh
Năm sinh: 1969
Chịu chức Lm: 29//11/2005
Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
36
Lm Giêrônimô Nguyễn Công Hiến
Năm sinh: 21/11/1978
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
37
Lm Phêrô Trần Xuân Hiền
Năm sinh: 19/10/1981
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
38
Lm Antôn Nguyễn Văn Hiện 
Năm sinh: 1/2/1973
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
39
Lm Giuse Dương Văn Hiếu
Năm sinh: 6/2/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Thái Bình
40
Lm Vinhsơn Nguyễn Hoà
Năm sinh: 15/1/1973
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Địa chỉ: xã Nam Hông, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
41
Lm Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn 
Năm sinh: 25/9/1981
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
42
Lm Vinhsơn Nguyễn Văn Hoàng
Năm sinh: 7/3/1945
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Thái Đô, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
43
Lm GioanB. Hoàng Văn Hồ
Năm sinh: 02/8/1983
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
44 
Lm Gioakim Đặng Văn Hội
Năm sinh: 10/12/1977
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Địa chỉ: xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
45
Lm Phêrô Đinh Văn Hùng 
Năm sinh: 5/1/1957
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Địa chỉ: TT Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
46
Lm Giuse Trần Xuân Hùng (Hoạt) 
Năm sinh: 15/10/1974
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình
47
Lm Vinhsơn Trần Văn Hùng
Năm sinh: 25/7/1954
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
48
Lm Vinhsơn Vũ Văn Hướng 
Năm sinh: 1957
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
49
Lm Augustinô Nguyễn Quang Huy
Năm sinh: 3/12/1962
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
50
Lm Giuse Đỗ Trọng Huy
Năm sinh: 20/6/1971
Chịu chức Lm: 29/11/2005
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
51
Lm Giuse Nguyễn Đình Huynh
Năm sinh: 9/1/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
52
Lm GioanB. Đoàn Viết Hưởng
Năm sinh: 25/01/1986
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
53
Lm Giuse Nguyễn Văn Kha
Năm sinh: 14/9/1962
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Địa chỉ: xã Thuỵ Hồng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
54
Lm Phêrô Nguyễn Đình Lam
Năm sinh: 2/8/1966
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp.  Thái Bình
55
Lm Antôn Tô Duy Lâm 
Năm sinh: 5/6/1980
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Khúc Mai
Địa chỉ: xã Thuỵ Thanh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
56
Lm Paul Nguyễn Văn Liêm
Năm sinh: 20/10/1980
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: Trụ Sở Thái Bình, 56 Nguyễn Văn Lạc, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
57
Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Luân
Năm sinh: 15/6/1986
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
58
Lm Đaminh Nguyễn Đàm Luận
Năm sinh: 14/12/1986
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
59
Lm Phêrô Nguyễn Văn Luận
Năm sinh: 08/5/1980
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
60
Lm Phêrô Chu Duy Mạc
Năm sinh: 29/1/1965
Chịu chức Lm: 1/1/2016
 
Địa chỉ: xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
61
Lm Giuse Mai Trần Minh
Năm sinh: 20/8/1972
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
62
Lm Phêrô Vũ Khắc Năng 
Năm sinh: 27/10/1975
Chịu chức Lm: 27/11/2009
Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
63
Lm Giuse Mai Trần Nga
Năm sinh: 12/10/1949
Chịu chức Lm: 16/10/1977
Địa chỉ: xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
64
Lm Đaminh Đặng Hữu Nghị
Năm sinh: 3/10/1975
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Địa chỉ: xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
65
Lm Giuse Đinh Xuân Ngọc
Năm sinh: 1/5/1971
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
66
Lm Giêrônimô Trần Văn Ngữ  
Năm sinh: 1960
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Địa chỉ: xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
67
Lm Giuse Bùi Đình Nguyện
Năm sinh: 1/10/1971
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
68
Lm Augustinô Trần Thế Nhận 
Năm sinh: 4/7/1972
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
69
Lm Phêrô Vêrôna Phạm Văn Nhật
Năm sinh: 11/7/1983
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: Tòa giám Mục Thái Bình, 06 Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình
70
Lm Đaminh Trần Văn Nhượng
Năm sinh: 15/8/1985
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
71
Lm Giuse Hà Đăng Oánh
Năm sinh: 26/02/1985
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
72
Lm Đaminh Nguyễn Cao Phi
Năm sinh: 28/11/1961
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Địa chỉ: xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
73
Lm Vinhsơn Ngô Thái Phong 
Năm sinh: 5/5/1973
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Hiện nay: Du học nước Mỹ
74
Lm Giuse Trần Quốc Phong 
Năm sinh: 20/1/1982
Chịu chức Lm: 1/2/2018
Địa chỉ: Số 6, Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình,  tỉnh Thái Bình
75
Lm Vinhsơn Trịnh Xuân Phong 
Năm sinh: 24/11/1947
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Địa chỉ: xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
76
Lm Đaminh Đặng Thái Phúc
Năm sinh: 6/5/1976
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
77
Lm Giuse Bùi Văn Phương
Năm sinh: 9/1/1964
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
78
Lm Macco Phạm Văn Quang
Năm sinh: 25/10/1986
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: Trụ Sở Thái Bình, 56 Nguyễn Văn Lạc, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
79
Lm Đaminh Nguyễn Văn Quát
Năm sinh: 28/10/1954
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
80
Lm Phêrô Nguyễn Văn Quỳ
Năm sinh: 1/9/1953
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
81
Lm Giuse Trần Văn Quyền
Năm sinh: 17/10/1983
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: Trụ Sở Thái Bình, 56 Nguyễn Văn Lạc, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
82
Lm Giuse Phạm Văn Sang
Năm sinh: 12/5/1982
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
83
Lm Vinhsơn Mai Thành Sơn 
Năm sinh: 20/5/1953
Chịu chức Lm: 15/8/1988
Địa chỉ: xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
79
Lm Vinhsơn Phạm Văn Sơn 
Năm sinh: 12/6/1972
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Địa chỉ: xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
84
Lm Phanxicô Atsidi Nguyễn Tiến Tám 
Năm sinh: 1/10/1952
Chịu chức Lm: 9/3/1996
Địa chỉ: xã Minh Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
85
Lm Giuse Phạm Đình Tám
Năm sinh: 7/12/1974
Chịu chức Lm: 4/8/2012
Địa chỉ: xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
86
Lm Giuse Trần Thanh Tâm
Năm sinh: 25/5/1974
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
83
Lm Phêrô Nguyễn Đình Tân
Năm sinh: 24/5/1958
Chịu chức Lm: 9/3/1996
Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
87
Lm Đaminh Đào Trung Thành
Năm sinh: 10/10/1950
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
88
Lm Giuse Trịnh Tiến Thành
Năm sinh: 24/9/1970
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
89
Lm Phêrô Vũ Hữu Thành
Năm sinh: 8/7/1977
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
90
Lm Đaminh Phạm Thành Thạo
Năm sinh: 20/8/1975
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
91
Lm Giuse Trần Xuân Thăng
Năm sinh: 01/3/1986
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
92
Lm Phêrô Trần Duy Thể
Năm sinh: 12/6/1977
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: xã Viêt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
93
Lm Đaminh Vũ Văn Thiêm
Năm sinh: 16/9/1975
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Địa chỉ: xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
94
Lm Giuse Bùi Văn Thiểm
Năm sinh: 13/01/1987
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
95
Lm Giuse Phạm Văn Thiện
Năm sinh: 25/3/1964
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
96
Lm Tôma Aquinô Đoàn Xuân Thoả
Năm sinh: 15/7/1945
Chịu chức Lm: 3/12/1994
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
97
Lm Giuse Phạm Văn Thỏa
Năm sinh: 16/4/1981
Chịu chức Lm: 8/12/2020
Địa chỉ: xã Thái Thuần, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
98
Lm Vinhsơn Vũ Huy Thông
Năm sinh: 29/12/1981
Chịu chức Lm: 8/12/2020
Địa chỉ: xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
99
Lm Đaminh Nguyễn Văn Thụ
Năm sinh: 12/3/1975
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Địa chỉ: Bắc Hưng, Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
100
Lm Giuse Trần Văn Thụ
Năm sinh: 24/4/1977
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
101
Lm Giuse Nguyễn Thuân
Năm sinh: 5/9/1967
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Địa chỉ: xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
102
Lm Giuse Phạm Đức Thuấn
Năm sinh: 8/4/1978
Chịu chức Lm: 8/12/2017
Địa chỉ: xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
103
Lm Đaminh Trịnh Văn Thục
Năm sinh: 1972
Chịu chức Lm: 29/11/2005
Địa chỉ: Tổ 26, P.Trần Lãm, Tp. Thái Bình
104
Lm Đaminh Trần Văn Thức
Năm sinh: 1972
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Địa chỉ: xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
105 
Lm Giuse Trần Văn Thực
Năm sinh: 7/8/1974
Chịu chức Lm: 29/11/2005
Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
106
Lm Vinhsơn Phạm Văn Thượng 
Năm sinh: 16/4/1975
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
107
Lm Đaminh Trương Văn Thuỵ
Năm sinh: 12/3/1973
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
108
Lm Phanxicô Xavie Phạm Công Tiến
Năm sinh: 10/9/1983
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
109
Lm Phanxicô Xavie Ngô Văn Toan 
Năm sinh: 15/6/1964
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Địa chỉ: P. Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình
110
Lm Đaminh Vũ Minh Trí
Năm sinh: 15/12/1969
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
111
Lm Phanxicô Xavie Đinh Văn Trí 
Năm sinh: 18/8/1965
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
112
Lm Giuse Nguyễn Văn Triển
Năm sinh: 1/3/1963
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 
113
Lm Đaminh Trần Xuân Trịnh
Năm sinh: 25/7/1982
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Địa chỉ: xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
114
Lm Gioan Nguyễn Văn Trình
Năm sinh: 22/11/1982
Chịu chức Lm: 8/12/2020
Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải , tỉnh Thái Bình
115
Lm Đaminh Bùi Thế Truyền
Năm sinh: 28/5/1975
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 
116
Lm Đaminh Nguyễn Mạnh Trường
Năm sinh: 13/12/1983
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Địa chỉ: xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
117
Lm Giuse Nguyễn Hữu Tuân
Năm sinh: 14/6/1976
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
118
Lm Vinh Sơn Nguyễn Văn Tuân
Năm sinh: 20/6/1987
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: xã Minh Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
119
Lm Giuse Vũ Thanh Tuấn
Năm sinh: 22/2/1980
Chịu chức Lm: 7/2/2014
Hiện nay: Du học nước Pháp
120
Lm Augustinô Phạm Quang Tường 
Năm sinh: 9/8/1954
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Địa chỉ: xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
121
Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên
Năm sinh: 19/2/1977
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Địa chỉ: 76 - Bãi Sậy, Tp. Hưng Yên
122
Lm Giuse Trần Xuân Ứng
Năm sinh: 3/2/1980
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
123
Lm Gioak Phạm Văn Việt
Năm sinh: 02/1/1987
Chịu chức Lm: 08/12/2020
Địa chỉ: Trụ Sở Thái Bình, 56 Nguyễn Văn Lạc, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
124
Lm Đaminh Nguyễn Văn Vực
Năm sinh: 10/3/1978
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Địa chỉ: xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
125
Lm Giuse Nguyễn Văn Vương
Năm sinh: 2/9/1980
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
126
Lm Gioan B. Bùi Như Xành (Thượng)
Năm sinh: 30/9/1980
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Địa chỉ: xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
127
Lm Gioan Chu Văn Yên
Năm sinh: 28/8/1974
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Giáo vụ: Thư ký - văn phòng TGM TB
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
 
2. Danh sách Linh mục Dòng đang phục vụ tại Giáo phận Thái Bình
01
 
Lm Đaminh Trần Quốc Bảo, SDD                                                        
Năm sinh: 20/01/1971
Chịu chức Lm: 19/6/2012
Địa chỉ:  xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
02
Lm Phêrô Vêrôna Trần Văn Cẩm, OP
Năm sinh: 21/12/1965
Chịu chức Lm: 11/6/2010
Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
03
Lm Gioan Trần Ngọc Cương, SDB
Năm sinh: 15/7/1949
Chịu chức Lm: 17/12/1992
Địa chỉ: xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
04
Lm Batôlômêô M. Vũ Quý Cường, CRM
Năm sinh: 21/11/1963
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: tổ 13, phường Hoàng Diệu, Tp Thái Bình
05
Lm Phêrô Phạm Ngọc Chinh, SDB 
Năm sinh: 19/3/1948
Chịu chức Lm: 1/8/1993
Giáo vụ: Mái ấm Cát Đàm
Địa chỉ: xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
06
Lm Giuse-Tuân M. Mai Văn Chung, CRM
Năm sinh: 20/11/1965
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
07
Lm Vinhsơn P.M Phạm Quốc Dũng, CRM
Năm sinh: 20/10/1976
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Thái Hưng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
08
Lm Gioan B. Trần Văn Hào , SDB
Năm sinh: 12/5/1958
Chịu chức Lm: 6/1/1994
Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
09
Lm Giuse M. Phan Xuân Hào, CRM
Năm sinh: 5/8/1966
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Địa chỉ: xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
10
Lm Giuse Lê Xuân Hiệp, OP 
Năm sinh: 10/8/1977
Chịu chức Lm: 9/7/2016
Địa chỉ: xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
11
Lm Giuse Mai Văn Hoàn, SDD
Năm sinh: 19/10/1970
Chịu chức Lm: 11/6/2011
Địa chỉ: xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
12
Lm Gioan M. Đặng Đăng Khoa, CRM
Năm sinh: 29/8/1976
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
13
Lm Gioan Bosco M. Cao Thọ Hùng (Uy), CRM
Năm sinh: 1/5/1964
Chịu chức Lm: 9/6/2013
Địa chỉ: xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
14
Lm Giuse Bùi Ngọc Lành, MF
Năm sinh: 22/6/1974
Chịu chức Lm: 14/10/2009
Địa chỉ: xã Thuỵ Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
15
Lm Gap. M. Nguyễn Hoàng Long, CRM
Năm sinh: 21/1/1977
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: xã Thuỵ Liên, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
16
Lm Antôn M. Nguyễn Đăng Lộc, CRM
Năm sinh: 16/9/1955
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
17
Lm Gioan Maria Vũ Đức Mẫn, CRM
Năm sinh: 26/6/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2017
Địa chỉ: xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
18
Lm Phêrô Nguyễn Hữu Phước, OFM Conv
Năm sinh: 10/9/1970
Chịu chức Lm: 22/8/2016
Địa chỉ: xã Đông Thọ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
19
Lm Giuse Trần Ngọc Phương, MF 
Năm sinh: 1/1/1961
Chịu chức Lm: 31/5/2001
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
20
Lm Giuse Phạm Thanh Quang, CssR
Năm sinh: 10/8/1971
Chịu chức Lm: 19/8/2005
Địa chỉ: Bổng Điền Bắc, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
21
Lm Gioan Thánh giá Maria Nguyễn Hữu Tài, CRM
Năm sinh: 20/8/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2019
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lực Điền 
Địa chỉ: xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
22
Lm Giuse Nguyễn Văn Tấn (Tuần), CSJB
Năm sinh: 5/1/1954
Chịu chức Lm: 2000
Địa chỉ: Phú Lễ, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
23
Lm Đaminh M. Vũ Văn Thái, CRM
Năm sinh: 24/11/1975
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
24
Lm Giuse Đinh Văn Thắng, MF
Năm sinh: 4/10/1981
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
25
Lm Giuse Nguyễn Văn Thắng, CSC
Năm sinh: 18/1/1978
Chịu chức Lm: 23/5/2017
Địa chỉ: Tiên Chu, Hồng Nam, Tp. Hưng Yên
26
Lm Giuse Lại Ngọc Tuấn, CM
Năm sinh: 4/4/1976
Chịu chức Lm: 11/11/2006
Địa chỉ: xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
27
Lm Micae M. Phạm Văn Tuân, CRM
Năm sinh: 11/12/1978
Chịu chức Lm: 9/6/2013
Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
28
Lm Micae Maria Nguyễn Văn Tùng, CRM 
Năm sinh: 4/6/1982
Chịu chức Lm: 8/12/2019
Địa chỉ: xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
29
Lm Anphongsô Lương Văn Tương, CRM 
Năm sinh: 26/10/1974
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
30
Lm Anselmô M. Đinh Khắc Tuyên, CRM 
Năm sinh: 6/1/1980
Chịu chức Lm: 8/12/2017
Địa chỉ: xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
31
Lm Giuse Nghi M. Thạch Ngọc Vàng, CRM 
Năm sinh: 2/7/1963
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
32
Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP
Năm sinh: 8/3/1973
Chịu chức Lm: 9/6/2007
Địa chỉ: xóm 8, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
 
Ghi chú:  Nếu thông tin về quý cha không chính xác, quý cha nào còn thiếu hình ảnh đại diện (hoặc muốn thay đổi hình ảnh), xin báo cho Văn phòng TGM theo Email vanphongtgmtb@yahoo.com, hoặc báo cho Ban truyền thông GPTB theo Email bantruyenthonggptb@gmail.com. Chúng con chân thành cảm ơn.
 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm