Danh mục bài viết

Cập nhật 17/6/2020 - 3:51 - Lượt xem 3288

Thứ Năm tuần 11 Thường Niên

"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".

Tin Mừng: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".

 

Suy niệm 1: Lạy Cha chúng con - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Chúng ta không thể lèo lái hay ép buộc Thiên Chúa 
bằng những lải nhải dài dòng hay bằng những câu thần chú. 
Cầu nguyện không phải là thông báo cho Chúa biết nhu cầu của ta (c. 8). 
Cha Teilhard de Chardin đã viết: 
“Chúng ta phải cầu xin Chúa không phải vì lề luật buộc như thế, 
cũng không phải vì Chúa không biết ta cần gì. 
Không, kinh nguyện là tình yêu, là cách diễn tả tình yêu.” 
Thiên Chúa thích nghe miệng chúng ta nói lên nhu cầu của mình. 
Đức Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, Abba, như Ngài đã gọi. 
Abba là tiếng gọi âu yếm thân thương của đứa con đối với người cha. 
Khi gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta thấy mình hết sợ hãi và xa cách. 
Cha siêu việt và quyền uy, nhưng Cha không áp bức và bắt con làm nô lệ, 
Cha cao sang ở trên trời nhưng Cha lại gần gũi với nhu cầu của con cái. 
Ba lời cầu xin đầu tiên đều hướng về Cha: Danh Cha, Nước Cha, và Ý Cha. 
Danh Cha được vinh hiển khi Nước Cha được thành tựu, Ý Cha được thể hiện. 
Nước Cha đã đến rồi với sự hiện diện và hoạt động của Đức Giêsu, 
nhưng chúng ta vẫn phải cầu xin cho Nước ấy mau đến cách viên mãn. 
Ý Cha và quyền tối cao của Cha đã được thể hiện trọn vẹn trên trời rồi, 
nhưng còn phải được thể hiện dưới đất nữa, nơi mọi người và nơi từng người. 
Ba lời cầu đầu tiên, là những lời trực tiếp nài xin Cha. 
Làm cho Danh Cha được biết đến, Nước Cha được nhìn nhận, 
Ý Cha được tuân hành : đó là công việc của Cha cho đến tận thế. 
Nhưng việc đó cũng cần sự cộng tác hằng ngày của mỗi Kitô hữu 
qua việc họ sống tận căn những đòi hỏi gai góc của Nước Trời, 
để cho thấy Nước Trời đã đến trên mặt đất. 
Bốn lời cầu xin sau nhắm đến nhu cầu cụ thể của các môn đệ. 
Xin lương thực hàng ngày là điều cần thiết cho họ, 
những người nay đây mai đó, sống nhờ lòng tốt của người nghe. 
Xin ơn tha thứ là điều ta cần mỗi ngày từ Chúa, sau bao sai lỗi, 
mà cũng là điều ta phải trao lại cho anh em. 
Xin Chúa đừng đưa chúng ta vào cơn thử thách quá sức chịu đựng 
đến mức mất đức tin và quỵ ngã. 
Nhưng xin Chúa gìn giữ và giải thoát chúng ta khỏi Ác Thần. 
Kinh Lạy Cha giúp chúng ta trò chuyện với chính Thiên Chúa là Cha. 
Chúng ta được mở ra trước thế giới trên trời nơi Cha ngự trị, 
những cũng được mở ra trước thế giới dưới đất của con người. 
Một thế giới có bao người thiếu bánh ăn, cần được chia sẻ. 
Một thế giới có nhiều xung đột và hận thù, cần sự bao dung thứ tha. 
Một thế giới hỗn loạn với bao điều phải chấn chỉnh cho hợp Ý Chúa. 
Một thế giới không biết mình là anh em, con cùng một Cha. 
Kinh Lạy Cha bao giờ cũng nhắc chúng ta về những điều dang dở… 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. 
Xin đừng mỉm cười mà nói rằng 
Chúa đã ở bên chúng con rồi. 
Có cả triệu người chưa biết Chúa. 
Nhưng biết Chúa thì được cái gì ? 
Chúa đến để làm gì 
nếu đời sống con cái của Chúa 
cứ tiếp tục y như cũ ? 
Xin hoán cải chúng con. 
Xin lay chuyển chúng con. 
Ước gì sứ điệp của Chúa 
trở nên máu thịt của chúng con, 
trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. 
Ước gì sứ điệp đó 
lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại, 
và đòi buộc chúng con, 
làm chúng con không yên. 
Bởi lẽ chỉ như thế, 
sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con 
bình an sâu xa, 
thứ bình an khác hẳn, 
đó là Bình An của Chúa. Amen. 
(Hélder Câmara) 

 

Suy niệm 2: Thiên Chúa là Cha yêu thương _ Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Đạo Công Giáo của chúng ta thật hạnh phúc vì được gọi Thiên Chúa là Cha. Đây là đặc ân cao quý mà nhờ Đức Giêsu mặc khải, chúng ta mới biết và dám thưa với Thiên Chúa “Ápba - Cha”.

Hôm nay, các môn đệ đã xin Đức Giêsu dạy cầu nguyện, vì thế, Ngài đã lên tiếng dạy họ cầu nguyện: 

Trước tiên, cần xác định căn tính là con của các môn đệ với Cha trên trời: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời”.Khi có chung một Cha, thì ắt sẽ có nhau là anh em. 

Thứ hai, đã là con thì luôn mong cho danh Cha mình được tỏ lộ và nhiều người tin nhận: “Xin làm cho Danh Cha được vinh hiển”; “Triều đại Cha mau đến”.

Thứ ba là nguyện xin cho: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”,tức là xin Cha thể hiện mục đích của Người trên nhân loại như đã có trong chương trình yêu thương của Người.

Thứ tư, thể hiện lòng trông cậy vào Cha, đồng thời phó thác đời sống xác hồn cho Cha để Người chăm lo: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”.

Thứ năm, ý thức mình là kẻ tội lỗi nên cần Cha tha tội: “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”,tức là thành khẩn xin Cha tha mọi tội lỗi chúng ta xúc phạm đến Người, cũng như cho ta biết tha thứ các lỗi lầm mà anh em xúc phạm đến ta. 

Thứ sáu, ý thức sự mong manh, yếu đuối của bản thân, nên cần Cha bảo vệ: “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”.

Cuối cùng, xin được trao phó mọi sự trong tay Cha, để xin Cha cứu giúp khỏi bị rơi vào tình trạng mất ơn nghĩa cùng Cha: “Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.

Qua kinh lạy Cha, Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, thì ngày hôm nay, Ngài cũng dạy mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện như thế để xứng đáng là con Cha trên trời và có nhau là anh em trong cùng đại gia đình Hội Thánh. 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con luôn sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa và luôn tin tưởng, phó thác cũng như biết cùng nhau làm sáng danh Chúa. Amen.

 

Suy niệm 3: Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được Giáo Hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện.

Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa Cha để sống và hoạt động tông đồ đắc lực, khi cầu nguyện như thế, chúng ta cậy nhờ Chúa Giêsu và nhờ chính lời cầu nguyện của Ngài. Có một điểm Chúa Giêsu căn dặn là trong khi cầu nguyện đừng có thái độ thuyết phục Thiên Chúa theo ý muốn của mình bằng những lời khéo léo dài dòng như những người ngoại giáo đối với các thần minh của họ. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng làm như thế, bởi vì "Cha các con đã biết rõ các con cần gì, trước khi các con cầu xin". Nói khác đi, khi cầu nguyện, chúng ta chỉ cần đơn sơ khiêm tốn nhìn nhận mình hèn mọn thiếu thốn, vạch rõ con người của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, rồi vững dạ cậy trông tin tưởng. Thiên Chúa chẳng những sẽ lấp đầy cái trống rỗng của chúng ta, mà còn dằn lắc, còn ban cho chúng ta nhiều ơn hơn chúng ta khấn xin.

Kinh Lạy Cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo thánh Luca, Kinh Lạy Cha có 5 lời nguyện, trong khi đó ở Phúc Âm Matthêu có 7 lời nguyện: 3 lời cầu đầu tiên nói về Thiên Chúa, Ðấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là Cha: Cha chúng con ở trên trời, sau đó chúng ta xin cho Danh Thánh Cha được hiển vinh, nước Cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho thánh ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần hai, có 4 lời nguyện: xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của ăn nuôi hồn, tức là Lời Chúa và Mình Chúa; xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em; xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sức tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa; xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta.

Chúng ta hãy dốc quyết không bao giờ bỏ đọc Kinh quan trọng và hiệu nghiệm này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta.

 

Suy niệm 4: Ta thường cầu xin ngược lại

“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy nguyện như thế này : 

“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời

xin cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt. 6, 7-9)

Mẫu kinh tuyệt hảo

Chúa Giêsu đã ban cho ta một mẫu cầu nguyện là Kinh Lạy Cha. Không có lời kinh nào tuyệt hảo và quân bình hơn kinh Lạy Cha. Vậy để cầu nguyện nên, ta phải cảm hứng từ kinh Lạy Cha, để có được những tâm tình và ý hướng xứng hợp

Mặc dầu người ta đã nói nhiều về kinh này nhưng nhắc lại một lần nữa ở đây, thiết tưởng cũng là điều tốt. Kinh Lạy Cha gồm hai phần. Trong phần đầu ta lo đến những sự thuộc về Chúa. Ta cầu xin cho điều Chúa muốn được thực hiện : “Nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Từ phần thứ hai của kinh, ta mới quan tâm đến những chuyện thuộc về ta : “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ ...”

Muốn cầu nguyện nên, phải cầu nguyện theo cách này. Việc của Chúa phải được đặt lên hàng đầu. Việc của ta phải ở hàng thứ yếu. Nếu ta đặt những lợi ích của ta lên trên và trước những lợi ích của Chúa, nếu ta nghĩ đến ta trước khi nghĩ đến Chúa, là ta cầu xin điều trái ngược. Và Thiên Chúa không ưa điều gì làm trái ngược.

Hãy đứng ở vị trí thứ hai

Vậy mà ta vẫn thường cầu xin ngược lại như thế. Ta vẫn luôn làm như vậy, mỗi khi ta không cần đến kinh Lạy Cha, mà dùng lời lẽ riêng của mình để bày tỏ điều ta muốn. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu óc ta thường là cầu xin Chúa ban cho ta được những ơn lành; nào là xin cho được mạnh khỏe, xin cho những người thân của ta, xin cho qua khỏi cơn bối rối v.v...

Ta phải học cho biết cầu nguyện đúng chỗ. Cầu nguyện đúng chỗ, là quan tâm trước hết đến Chúa, là dành cho Người địa vị hàng đầu, còn ta đứng hàng thứ yếu. Nếu ta không có khả năng làm được như vậy, thà rằng chú ý và thành tâm đọc kinh Lạy Cha nhiều lần còn tốt hòn thù.

 

Suy niệm 5: Tâm tình với Thiên Chúa là Cha yêu thương

Trong các kinh chúng ta đọc, có kinh Lạy cha là quan trọng và đủ ý nghĩa nhất của việc cầu nguyện. Trong kinh này, Chúa dạy chúng ta hai điểm:

1. Cầu nguyện là cầu nguyện với chính Chúa chứ không ai khác.

2. Cầu nguyện là tương giao với Chúa chứ không phải  để thỏa mãn những nhu cầu tiêng tư.

Phân tích lời cầu nguyện mẫu này, chúng ta thấy có hai phần rõ rệt: phần đầu là tôn thờ Chúa, phần thứ hai là xin cho mỗi người.

Về phần tôn thờ Chúa, chúng ta thấy có 3 lời xin: xin cho Chúa trị đến, danh Cha cả sáng, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Còn về phần con người, cũng có 3 lời xin: Xin cho hôm nay lương thực... Xin tha nợ. Xin khỏi sa chước cám dỗ. Thường thường người ta bảo là 3 lời nguyện trên dành chỉ về Thiên Chúa, còn 3 lời sau chỉ cho loài người. Thật ra thì không hẳn thế mà hai lời nguyện đó bao hàm trong nhau. Như khi xin cho Danh Cha cả sáng, thì cũng là xin cho mỗi người biết làm vinh danh Thiên Chúa. Thiên Chúa được vinh danh qua việc cứu độ mỗi người nữa. Thánh Irênê bảo “Vinh danh Thiên Chúa, đó là con người được sống, sống vĩnh cửu hạnh phúc”. Cho nên Kinh lạy Cha cho chúng ta thấy hai chiều: chiều dọc thẳng lên là Thiên Chúa và chiều ngang là anh em cùng con một Thiên Chúa Cha.

Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy một vị Thiên Chúa đầy yêu thương bằng một tên gọi là Cha. Trong gia đình còn gì đoàn tụ thân tình, hạnh phúc, uy quyền hơn chữ Cha.

Chữ Cha gợi lên sự gần gũi, tin tưởng, âu yếm, bao che, thương mến. Trước hết Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy đối tượng của lời cầu xin là ai ? Thưa, là Thiên Chúa Cha, một người Cha gồm mọi tình phụ tử của trần gian. Một người Cha biết cả sợi tóc trên đầu, bộng huệ ngoài đồng và chim trên trời (Mt 6,25t) bay lượn nhởn nhơ. Một người cha biết trước cả nhu cầu của con cái trước khi nó xin (Mt 6,32). Ngài đã dự bị sửa soạn sẵn tất cả, đến nỗi Ngài bảo chúng ta  đừng lo gì cho ngày mai (Mt 6,34). Một người cha đã ban Ngôi con (Gio 3,16). Ban Chúa Thánh linh (Lc 11,13). Đó là một người cha thật tình vì con cái. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, là cần xác tín rằng chúng ta đang cầu nguyện với một người Cha tốt lành, luôn dọn phần tốt nhất cho con mình (Lc 10,42). Cho nên Đấng mà chúng ta cầu xin không phải là một vị hung thần sẵn sàng gieo tia giáng họa như cái kiểu “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Ngài cũng không phải là vị phúc thần chuyên môn mở kho ban ơn khi ta biết nịnh hót. Vậy thì đối tượng của lời cầu nguyện là một người cha yêu thương.

Có thể anh chị em đã từng chứng kiến cảnh tâm sự một người con đối với cha mẹ chưa. Nhất là những trẻ lên ba hầu như lúc nào để có chuyện để hỏi, để nói. Đấy có lẽ là hình ảnh của chính chúng ta đứng trước Thiên Chúa Cha. Cho nên cầu nguyện là thưa chuyện với một người cha đầy hiểu biết  chứ không phải có gì phải lo âu sợ hãi, mà trái lại rất thân tình. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha ở trên trời là để cho chúng ta thấy rằng chúng ta thật là con cái Ngài và chúng ta có thể cầu nguyện với tất cả tin tưởng vui mừng, biết rằng cha chúng ta trên trời sẽ trả lời việc chúng ta cầu nguyện hôm nay.

Khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, “Lạy Cha chúng con ở trên trời” (c.9). Trời là nơi Chúa ngự. Trời diễn tả tính siêu việt, huyền nhiệm khôn tả không dò, ở ngoài tầm tay của chúng ta. Trời là hạnh phúc, nơi Chúa ngự trị. Điều này hàm ý Chúa điều khiển muôn lòai muôn vật. Vậy thì chúng ta gọi Thiên Chúa Cha ở trên trời mà quên đi Ngài có quyền trên muôn loài muôn vật và trên cả chính chúng ta, thì chúng ta trở thành nao núng buồn phiền. Giả sử chúng ta có một người cha có địa vị trong xã hội, chúng ta có hãnh diện không ? Ở đây chúng ta có một người cha ở trên trời thì sao ? Hãy nhớ rằng Ngài đang điều khiển mọi sự dù nhỏ nhặt  đến đâu, nếu Ngài không muốn thì không thể nào xảy ra được đâu.

Phần thứ hai của Kinh lạy Cha dạy chúng ta cầu nguyện là cầu cho phần hồn trước, phần xác sau. Cho phần hồn, là cầu cho mình sống xứng đáng là Con trời, là biết tha thứ , biết thắng vượt chước cám dỗ mà về trời.

Hãy ý thức rằng chúng ta đang cầu xin với một Thiên Chúa Cha tốt lành đang dành phần cho con cái.

 

Suy niệm 6: Tâm tình cơ bản

Với Kinh Lạy Cha, không những Chúa Giêsu để lại cho chúng ta lời cầu nguyện của Ngài, mà còn mời gọi chúng ta đi vào tâm tình của Ngài. Xét cho cùng, cả cuộc sống người Kitô hữu là một cố gắng liên lỉ để nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, để nên một tâm tình với Ngài. Tâm tình của Chúa Giêsu được gói trọn trong ba chữ: Cha, Danh Cha, Nước Cha, và đó cũng phải là những tâm tình cơ bản của người Kitô hữu.

Lạy Cha - Đây là một tâm tình nhận biết, thờ lạy, cảm tạ đối với Thiên Chúa. Chúng ta không cầu nguyện với bất kỳ ai, mà chỉ duy với một mình Đấng ban cho chúng ta sự sống và mọi sự.

Danh Cha cả sáng - Chính từ những hồng ân của Thiên Chúa mà con người nhận biết và thờ phượng Ngài.

Nước Cha trị đến - Xin cho được sống trong nước Cha, được trở về với Cha.

Kinh Lạy Cha như vậy, chứa đựng tất cả chân lý về con người. Con người từ đâu đến, sống để làm gì, chết rồi đi về đâu; tất cả những câu hỏi ấy, con người có thể tìm được giải đáp trong kinh Lạy Cha.

Tháng 11/1969, bốn tháng sau khi đổ bộ thành công lên mặt trăng, ba nhà du hành Mỹ đến Paris, và được đón tiếp như những người đạt được thành công hiển hách nhất của thế kỷ. Trước cổng khách sạn nơi họ trú ngụ, dân chúng đứng chờ đông nghẹt. Trong đám đông có một người bại liệt cũng đến để nhìn cho bằng được ba nhà du hành, mà người ta nghĩ là những con người vĩ đại nhất của thế kỷ.

Vừa bước ra khỏi cổng khách sạn, Amstrong, trướng nhóm, đã đi thẳng đến chỗ người tàn tật, mỉm cười và trao đổi vài câu với anh. Đây là một cử chỉ nhỏ, nhưng được nhiều người ghi nhận là mang ý nghĩa sâu sắc. Có người tự hỏi: đi lên mặt trăng và đi đến với người tàn tật, đàng nào khó hơn?

Điều khó khăn và quan trọng nhất trong cuộc sống phải chăng là lên mặt trăng? Phải chăng là đạt được những thành công hiển hách? Phải chăng là đạt được một kỷ lục mới trong một cuộc thi đấu! Phải chăng là đạt được một chiến thắng quân sự? Điều khó khăn và quan trọng nhất trong cuộc sống chính là sống cho ra người. Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta điều đó, và hướng dẫn cho chúng ta con đường để đạt đến: con người chỉ sống cho ra người khi nó thuộc trọn về Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Như thế, Kinh Lạy Cha cũng chính là giới răn mến Chúa, yêu người được Chúa Giêsu biến thành tâm tình và lời cầu nguyện của Ngài.

Ước gì đó cũng là tâm tình và lời cầu nguyện của chúng ta và được thể hiện bằng niềm tin yêu phó thác của chúng ta đối với Chúa và những hành động cụ thể của yêu thương đối với tha nhân.

 

Suy niệm 7: Tha thứ để được thứ tha

Trong lúc thánh Giêrônimô đang quì cầu nguyện trong hang đá ở Belem để suy niệm về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, thì Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra và nói với thánh nhân :

- Giêrônimô, con có gì làm quà cho Ta trong ngày Ta giáng sinh không ?

Thánh nhân trả lời: 

- Lạy Chúa hài Đồng, con xin dâng Chúa trái tim của con.

- Đúng thế, nhưng còn gì khác nữa không ? 

- Lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những gì con có và hết những gì con có thể.

Chúa Hài Đồng hỏi :

- Con còn điều gì khác nữa không ? 

Thánh nhân khẩn khoản thưa :

- Con có điều gi khác để dâng Chúa nữa đâu.

Chúa Hài Đồng bảo : 

- Này Giêrônimô, hãy dâng cho Ta cả những tội lỗi của con nữa.

Thánh nhân hốt hoảng hỏi lại :

- Ồ lạy Chúa, làm sao con dâng cho Chúa tội lỗi của con được ?

- Được chứ ! Ta muốn con dâng cho Ta tội lỗi của con để Ta có thể tha thứ cho con. Đó là điều Ta rất mong đợi.

Nghe thế, thánh nhân bỗng bật khóc vì sung sướng.

Lịch sử cứu độ là bản trường ca về lòng tha thứ. Nó được khởi đầu bằng lời hứa tha thứ và kết thúc bằng sự tha thứ giao hòa trên Thập giá. Lời hứa được thực hiện theo suốt chiều dài lịch sử lsrael. Nếu Thiên Chúa không tha thứ, thì chẳng người nào trong dân có thể tồn tại trước nhan Ngài. Vô ơn và phản bội là một điệp khúc được lặp đi lặp lại nhưng lòng nhân từ Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ. Lòng nhân từ ấy được biểu lộ tới tột đỉnh bằng việc Thiên Chúa ban tặng chính Con Một Ngài.

Chúa Giêsu chính là hiện thân của lòng tha thứ. Ngài đến để nhận lấy tất cả tội lỗi nhân loại vào thân Ngài. Vì thế, Ngài đã sinh ra nghèo hèn bé nhỏ, đã mang thương tích, đã tan nát thân mình vì tội lỗi chúng ta. Ngài đã lãnh nhận hình phạt để chúng ta được tha thứ và bình an. Do đó, chẳng có gì quá đáng khi nói rằng món quà Thiên Chúa mong đợi nhất nơi con ngươi là tội lỗi của họ, vì Thiên Chúa không muốn gì hơn là được thỏa mãn lòng nhân từ yêu thương của Ngài bằng việc tha thứ cho con người.

Tuy nhiên, tội lỗi ở đây không chỉ là những lỗi phạm, mà còn gồm cả những gốc rễ làm nên tội. "Của lễ con dâng là tấm lòng tan nát khiêm cung". Tan nát vì tội lỗi của chính mình, tan nát vì tội lỗi của kẻ khác, tan nát trong ý hướng tha thứ các lỗi lầm người khác xúc phạm đến ta. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ nhưng Ngài không tha cho những ai không biết tha thứ : "Sao ngươi chẳng thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi ?”. Bởi thế, tha thứ không còn là hành vì tự nguyện, mà là điều kiện bắt buộc : Thiên Chúa sẽ tha thứ, nếu chúng ta biết tha thứ, và Ngài sẽ đong cho chứng ta bằng chiếc đấu chúng ta đã đong cho ngươi khác. 

Ước gì mỗi lần đọc Kinh Lay Cha là một lần nhắc nhở chúng ta về lòng nhân từ của Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhở chúng ta điều kiện để hưởng sự tha thứ : càng tha thứ cho người khác chúng ta càng được Chúa thứ tha.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm